Vragen? E-mail de Doping Infolijn: dopingvragen@dopingautoriteit.nl
http://www.dopingautoriteit.nl/dopingcontroles/Dopingcontrole

Dopingcontrole

Dopingcontroles vormen een essentieel onderdeel van het anti-dopingbeleid. In Nederland wordt het merendeel van de dopingcontroles afgenomen door de Dopingautoriteit. Bij dopingcontroles worden urinemonsters, en in sommige gevallen bloedmonsters afgenomen. Voor de controle op alcoholgebruik kan ademanalyseapparatuur ingezet worden.

Video urinecontroleprocedure

In Nederland wordt het merendeel van de dopingcontroles afgenomen door de Dopingautoriteit. Dopingcontroleofficials van de Dopingautoriteit zijn te herkennen aan de pas die ze bij zich hebben. Bij grote sportevenementen worden soms ook dopingcontroles uitgevoerd door andere organisaties. In het buitenland worden controles afgenomen door de daar aanwezige dopingcontrole uitvoerende organisaties. Onderstaande video laat uitgebreid zien hoe een dopingcontrole verloopt. Heb je wat minder tijd, dan kun de verkorte versie eronder bekijken. Meer

Urinecontrole stap-voor-stap

De 'Urinecontrole stap-voor-stap' leidt je door elke stap tijdens een dopingcontrole. In het buitenland kan het voorkomen dat andere dopingcontrolematerialen worden gebruikt of dat de procedure enigszins afwijkt. Let er dan op dat:
• Je in het kader van een wedstrijd, competitie of evenement nagaat of je geselecteerd bent voor een dopingcontrole;
• Het dopingcontrolemateriaal dat je kiest intact en goed verpakt is;
• Je altijd zicht houdt op je afnamemonster, totdat het materiaal verzegeld is;
• Het dopingcontrolemateriaal goed wordt verzegeld;
• Alle gegevens, inclusief de nummers op het dopingcontrolemateriaal, correct worden genoteerd op het aanwijzings- en dopingcontroleformulier;
• Je de mogelijkheid hebt om eventuele bezwaren op het dopingcontroleformulier op te schrijven. Dit mag ook in het buitenland in het Nederlands;
• Je het aanwijzings- en dopingcontroleformulier ondertekent. Ook als je het niet eens bent met de procedure;
• Je altijd een kopie van de formulieren meekrijgt. Meer

Dopingcontrolestation

Dopingcontroles binnen wedstrijdverband worden uitgevoerd in een speciaal ingericht dopingcontrolestation. Meestal bestaat het station uit een wachtruimte, een werkruimte en een aparte toiletruimte. Het station zal zo worden ingericht dat je voldoende privacy hebt. Dopingcontroles buiten wedstrijdverband worden uitgevoerd op een ter plekke geschikt geachte locatie, die je voldoende privacy biedt. Meer

Bloedcontroleprocedure stap voor stap

Soms wordt er bij een dopingcontrole bloed afgenomen. In het bloed wordt gekeken naar met name de volgende parameters:

• hematocriet: het volume aan bloedcellen (voornamelijk rode bloedlichaampjes) dat door middel van centrifuge gescheiden kan worden van het bloedplasma;
• hemoglobine: de concentratie van het ijzerhoudende eiwit in de rode bloedcel dat zuurstof transporteert van de longen naar de spieren voor de energielevering;
• erytrocyten: het aantal rode bloedlichaampjes;
• reticulocyten: het aantal en percentage nieuwe, nog niet geheel 'volgroeide' rode bloedlichaampjes. Meer

Rechten en plichten

Om een dopingcontrole zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat de sporter goed geïnformeerd is over zijn of haar rechten en plichten. Zo kan de sporter alles vragen met betrekking tot de dopingcontroleprocedure maar dient hij of zij ook altijd het dopingcontroleformulier en het aanwijzingsformulier te ondertekenen. Meer

Analyses

Om na te gaan of een urine- of bloedmonster doping bevat worden verschillende analysetechnieken toegepast, zoals onderzoek naar de gevonden T/E-ratio en het samenstellen van een biomedisch paspoort. Haaranalyses worden om verschillende redenen niet toegepast. Meer

Follow us: