Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement

Betrokkenen kunnen bij de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND) in beroep gaan tegen bepaalde beslissingen van de Dopingautoriteit, waaronder beslissingen van de Commissie Naleving Dopingsancties (CND) en de GDS-commissie. De BND bestaat uit de volgende vijf leden:

  • Jan Loorbach (voorzitter)
  • Ella Adriaanse
  • Arjen Tillema
  • Marieke Becker
  • Françoise Broekhof

Reglement Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement