Vertrouwenspunt Sport

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek – je kunt ook volledig anoniem blijven - met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Functies Vertrouwenspunt t.a.v. doping

 1. Vertrouwelijk advies
 2. Meldingen van (vermoedens van) dopingovertredingen (van zichzelf en/of anderen)
 3. Begeleiding, als de sporter een brief heeft gehad van Dopingautoriteit dat een dopingovertreding is geconstateerd
 4. Klachten over de Dopingautoriteit en haar vertegenwoordigers

Als sporter kun je op meerdere manieren in aanraking komen met doping, bijvoorbeeld:

 • (Vermoedens van) gebruik van dopingmiddelen door sporters;
 • (Vermoedens van) gebruik van verboden methoden;
 • (Vermoedens van) het maskeren van dopinggebruik;
 • (Vermoedens van) het faciliteren van dopinggebruik (door coaches/begeleiders, etc.);
 • (Vermoedens van) het aanzetten tot dopinggebruik;
 • (Vermoedens van) de handel in dopingmiddelen;
 • Overige zoals meldingen of tips over “nieuwe” dopingmiddelen of methoden.

Hierover praten is vaak moeilijk. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten dat je ergens terecht kunt voor hulp, ondersteuning, advies of gewoon voor een luisterend oor. Daarvoor heeft NOC*NSF het Vertrouwenspunt Sport ingesteld. De vertrouwenspersoon helpt je om je emoties te verwerken, geeft je steun in het proces van verweer, hoorzitting e.d. en ook bij het komen tot een communicatieplan dat bij jou en jouw situatie past.

De Dopingautoriteit heeft een klachtenreglement maar het kan zijn dat je die stap nog niet meteen wil zetten. Je kan bij de Vertrouwenspersoon terecht om vertrouwelijk te sparren over wat je tegen houdt om die klacht in te dienen en zo ja hoe reëel of wenselijk dat is.

Overige functies

Bij het Vertrouwenspunt Sport kan je naast over Doping terecht voor de andere thema’s van vertrouwelijke aard. Daarbinnen onderscheiden we grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling), matchfixing en eetstoornissen.

Klik hier om alles te lezen over wat het Vertrouwenspunt Sport op genoemde thema’s voor je kan betekenen.

Bereikbaarheid

Je kunt het Vertrouwenspunt Sport op drie manieren benaderen: