Dispensatiebijlage

Het gebruik door sporters van geneesmiddelen waarin dopinggeduide stoffen voorkomen slechts is toegestaan onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Dispensatiebijlage, die onderdeel uitmaakt van het Nationaal Dopingreglement.

De Dopingautoriteit heeft de bij het Nationaal Dopingreglement (NDR) behorende Dispensatiebijlage geactualiseerd. Conform artikel 73 lid 2 van het NDR treedt de Dispensatiebijlage in werking vanaf het moment van plaatsing (20 november 2015) op de website van de Dopingautoriteit.

Dispensatiebijlage

Door sporters ingediende verzoeken om medische ontheffingen, de zogenaamde dispensaties, worden beoordeeld door een commissie van artsen: de Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (GDS) commissie. De GDS-commissie wordt, in overeenstemming met de mondiale normen, beheerd door de Dopingautoriteit. Zo nomineert de Dopingautoriteit de leden van de commissie. Meer informatie over dispensaties is hier te vinden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u te allen tijde contact opnemen met Steven Teitler.