Whereaboutsbijlage

Per 1 januari 2015 is de Whereaboutsbijlage 2015 van kracht.

Whereaboutsbijlage

Om een goed antidopingbeleid te kunnen voeren is het van belang ook buiten wedstrijdverband, dus tijdens trainingskampen, thuis of op een trainingslocatie, dopingcontroles uit te voeren. Sporters in de Testing Pool zijn daarom verplicht om periodiek hun contact- en verblijfsgegevens aan te leveren en te updaten: de zogenaamde whereabouts.

Op 1 januari 2010 is het zogenaamde Uur (60-minute time slot) ingevoerd in Nederland. Sporters die whereabouts aanleveren dienen op elke dag voor een aaneengesloten periode van zestig minuten een specifieke locatie op te geven waar ze zeker beschikbaar zullen zijn voor een dopingcontrole.

Het Uur geldt voor iedere dag: de sporter moet in zijn of haar whereabouts inzending dus voor elke dag een plek aangeven waar hij of zij een uur lang zeker te vinden is voor een dopingcontrole. De gekozen locatie mag per dag verschillen en het aangegeven uur dient te liggen tussen 5.00 en 23.00 uur. Komt een dopingcontroleofficial (DCO) gedurende dit uur op de door de sporter aangegeven locatie en is de sporter niet aanwezig, dan geldt dit als een missed test.

Met de invoering van dit Uur vervalt nadrukkelijk niet de verplichting om andere whereabouts aan te leveren, zoals locaties en tijden van wedstrijden, vast en tijdelijke trainingslocaties en het huisadres en alternatieve verblijfsadressen buiten de opgegeven periode van zestig minuten. Deze informatie blijft noodzakelijk om dopingcontroles effectief te kunnen plannen. Het blijft daarom gewoon mogelijk om buiten het Uur controles uit te voeren en sporters zijn ook verplicht deze te ondergaan.

Echter, een missed test oplopen kan sinds 1 januari 2010 alleen nog binnen het Uur.

Het niet goed aanleveren van whereabouts leidt tot een foutieve inzending. Het niet aanwezig zijn op de in het Uur aangegeven plek is een missed test. Wanneer een sporter binnen 12 maanden drie keer een foutieve inzending aanlevert en/of een missed test registreert, is dat een overtreding van het dopingreglement en volgt aangifte bij de tuchtcommissie. Deze kan een sanctie van 2 jaar schorsing uitspreken.

Voor meer informatie over whereabouts wordt u verwezen naar whereabouts.

De whereaboutsbijlage is een bijlage behorend bij het Nationaal Dopingreglement. Deze bijlage is opgesteld op basis van de International Standard for Testing van WADA. In deze bijlage worden aan sporters die deel uitmaken van de Testing Pool de rechten en plichten vastgelegd die voor hen gelden met betrekking tot het aanleveren van de whereabouts. Er wordt onder andere bepaald wat een whereabouts-inzending is en waar deze aan dient te voldoen en het resultaatmanagement naar aanleiding van een foutieve inzending of een missed test. De whereaboutsbijlage is niet alleen gericht op sporters die in Nationale Testing Pool (NTP) zijn opgenomen, maar is ook van toepassing op sporters uit de Internationale Testing Pool (ITP).

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Steven Teitler