Reglement Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement

Reglement Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement

De Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND) is belast met het behandelen van de volgende beroepen:

  • beroep ingesteld tegen een besluit van de Geneesmiddelen Dispensatie Sporter commissie (GDS-commissie) inzake een dispensatieverzoek;
  • beroep ingesteld tegen een besluit van de voorzitter van de Dopingautoriteit inzake een herzieningsverzoek;
  • beroep ingesteld tegen een besluit van de Dopingautoriteit om een substantiële ondersteuningsovereenkomst te beëindigen;
  • beroep tegen een besluit van de Commissie Naleving Dopingsancties.

De BND besluit na advies te hebben ingewonnen bij de door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestelde Commissie ter advisering van de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement.