Reglement Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement

Reglement Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement

De Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement is belast met het behandelen van de volgende beroepen:

  • beroep ingesteld tegen een besluit van de Geneesmiddelen Dispensatie Sporter commissie (GDS-commissie) inzake een dispensatieverzoek;
  • beroep ingesteld tegen een besluit van de voorzitter van de Dopingautoriteit inzake een herzieningsverzoek;
  • beroep ingesteld tegen een besluit van de Dopingautoriteit om een substantiële ondersteuningsovereenkomst te beëindigen;
  • beroep tegen een besluit van de Commissie Naleving Dopingsancties.