Wet uitvoering antidopingbeleid

Op 1 januari 2019 is de Dopingautoriteit opgericht. Dit gebeurde gelijktijdig met de invoering van de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab). De Dopingautoriteit is een zelfstandig bestuursorgaan. De Wuab geeft de Dopingautoriteit de wettelijke grondslag voor het uitvoeren van de taken.

Wet uitvoering antidopingbeleid