Vlees in China, Mexico en Guatemala mogelijk vervuild met clenbuterol

De afgelopen jaren zijn in urinemonsters van meerdere sporters lage concentraties van het dopinggeduide middel clenbuterol gevonden. In een deel van deze gevallen is de consumptie van vervuild vlees als mogelijke verklaring genoemd.

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat in China geconsumeerd vlees inderdaad tot een positieve clenbuterol-bevinding kan leiden. Andere gegevens en aanwijzingen wijzen erop dat ook in Mexico en Guatemala de kans op een positieve clenbuterol-bevinding na consumptie van vlees niet geheel kan worden uitgesloten.

Waarschuwing voor sportbonden en sporters

Sportbonden die met een delegatie deelnemen aan een evenement in China, Mexico of Guatemala wordt aangeraden om vooraf contact te zoeken met de organiserende instantie, teneinde er zeker van te zijn dat door die organisatie aangeboden maaltijden geen dopinggeduide stoffen bevatten, ook niet in kleine hoeveelheden. De betrokken sporters wordt aangeraden om buiten het door de organisatie aangewezen restaurant hun consumptie van aldaar geproduceerd vlees zoveel mogelijk te beperken.

Europa

Of een dergelijke waarschuwing voor meerdere landen zou moeten gelden, kan op dit moment niet worden vastgesteld. Gezien de voedselveiligheid in Europa moet de kans op een clenbuterol-vervuiling in Europa als extreem klein worden beschouwd.

Wetenschappelijk onderzoek

Van geen enkel ander land zijn onderzoeksgegevens beschikbaar die kunnen worden vergeleken met het onderzoek dat werd uitgevoerd bij reizigers die terugkeerden uit China. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Deutsche Sporthochschule Köln. Aan het onderzoek namen 28 personen deel die tussen 15 september 2010 en 15 januari 2011 China bezocht hadden. In 22 van deze gevallen konden lage concentraties clenbuterol in de urine worden aangetoond. De meest waarschijnlijke verklaring voor deze bevindingen is het misbruik van clenbuterol als groeibevorderaar in de Chinese veeteelt.

Wat is clenbuterol?

Clenbuterol is een luchtwegverwijder dat ontwikkeld is als veterinair geneesmiddel, ter bestrijding van astma bij paarden en koeien. Het middel kan echter ook (illegaal) worden aangewend om de spiergroei (en dus vleesproductie) te bevorderen. Het is ook wegens deze anabole werking dat clenbuterol door sporters misbruikt wordt.

Status van clenbuterol

Clenbuterol staat sinds jaar en dag op de dopinglijst, in de categorie S1. Anabole middelen. Toepassing van het middel in de vleesindustrie is verboden.