Medische dispensatie verleend aan Richard Bottram

23 januari 2007

Richard Bottram, bezig met het project Marathon 365 -- Run against Cancer, raakte op 13 december 2006 geblesseerd door het gedrag van een roekeloze Italiaanse automobilist: een noodsprong in de berm leverde Richard een bekkenverwringing op. De blessure vormt geen bedreiging voor het project, maar het herstel kost tijd. Een bijkomende slijmbeursontsteking wordt bestreden met een ontstekingsremmer. Via de Dopingautoriteit heeft Richard medische dispensatie gekregen voor het gebruik van dit medicijn.

Om te voorkomen dat de prestatie van Richard -- het lopen van 365 marathons in 365 aaneengesloten dagen -- in een verkeerd daglicht zou worden gesteld, heeft Richard vóór de start van het project contact opgenomen met de Dopingautoriteit. De Dopingautoriteit controleert Richard op een aantal -- vooraf niet bekende -- momenten gedurende het project op het gebruik van dopinggeduide middelen. Op die manier wordt verzekerd dat Richard 100% Dopefree loopt.

Veel medicijnen bevatten dopinggeduide middelen. Topsporters moeten dan ook dispensatie aanvragen voor het gebruik van dergelijke medicijnen als ze deze op medisch voorschrift gebruiken. Als de dispensatie verleend wordt, leidt het gebruik van het medicijn bij een dopingcontrole niet tot een 'positieve' uitslag.

Richard heeft dispensatie gekregen voor het gebruik van één specifieke ontstekingsremmer omdat dit middel nodig is ter bestrijding van de ontsteking. De dispensatie geldt voor drie maanden.