Vacaturemelding: Jurist (32 uur per week)

8 oktober 2021

De Dopingautoriteit zoekt een jurist (32 uur per week) om de afdeling Juridische Zaken te versterken. Het betreft hier een van de uitzonderlijke mogelijkheden om als jurist in de sport werkzaam te zijn. In eerste instantie zal een contract voor 1 jaar worden aangeboden. Aan het einde van deze periode zal de functie worden geëvalueerd en behoort aanstelling voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden.

De organisatie

De Dopingautoriteit is een zelfstandig bestuursorgaan met een eigen rechtspersoonlijkheid. De taken van de Dopingautoriteit staan beschreven in de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab). De huidige organisatie komt voort uit verschillende stichtingen en kent een verleden tot 1989. 

De Dopingautoriteit is de officiële nationale antidopingorganisatie van Nederland en heeft naast haar nationale taken ook internationale taken. Een deel van die taken is vastgelegd in twee internationale conventies (UNESCO en Raad van Europa) en in de Wereld Anti-Doping Code.

De Dopingautoriteit is een relatief kleine organisatie; er werken ca. 25 mensen voor de verschillende afdelingen op het kantoor in Capelle aan den IJssel en daarnaast zijn 15 tot 20 dopingcontroleofficials in het land actief. De afdeling Juridische Zaken bestaat uit een afdelingshoofd en twee juristen.

Alle medewerkers hebben een passie voor de sport. De Dopingautoriteit is trots op haar banden met de sport en met de overheid en is tegelijkertijd een zelfstandige organisatie die onafhankelijk opereert. De Dopingautoriteit stelt de mens centraal in al haar werkzaamheden. Een combinatie van werken op kantoor en vanuit huis behoort tot de mogelijkheden.

Een Verklaring Omtrent Gedrag is noodzakelijk voor een dienstverband bij de Dopingautoriteit.

Functiebeschrijving

Plaats in de organisatie

De jurist opereert op de afdeling tezamen met een collega jurist en rapporteert aan het hoofd van de afdeling Juridische Zaken.

Doel van de functie

Uitvoeren van de voorkomende juridische werkzaamheden, waaronder het schrijven van (concept) conclusies en het vertegenwoordigen van de Dopingautoriteit bij tuchtzittingen, het bijdragen aan inhoud en redactie van reglementen, het bijdragen aan voorlichtingsactiviteiten op het gebied van doping door middel van het verzorgen van presentaties en het onderhouden van contacten met betrokken personen en organisaties in het werkveld. 

Belangrijkste werzaamheden

Juridische beleidsadvisering:

 • In concept opstellen, bewerken en aanvullen van nationale dopingreglementen en aanverwante reglementen gebaseerd op mondiale regelgeving;
 • Het vertalen van herziene mondiale reglementen naar juridische teksten, (concept) wetteksten en voorlichtingsteksten;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het afdelingshoofd.

Juridische ondersteuning van het dopingcontroleproces:

 • Bijdragen aan de opzet en uitvoering van de handhavings- en opsporingsactiviteiten van de Dopingautoriteit, inclusief Intelligence & Investigations, testdistributie, Whereabouts-administratie en andere aan de handhavings- en opsporingspraktijk verbonden aspecten;
 • Ondersteuning op juridisch gebied van de afdelingen Educatie en Handhaving en Ondersteuning.

Werkzaamheden in tuchtrechtelijke procedures:

 • Bijdragen aan de uitvoering van de in de nationale dopingreglementering vastgestelde taak en rol van de Dopingautoriteit in het kader van de tuchtprocedures naar aanleiding van (mogelijke) dopingovertredingen, waaronder het schrijven van (concept) brieven, conclusies, beroepen en verweren, alsmede het incidenteel aanwezig zijn en het woord voeren bij tuchtzittingen;
 • Het communiceren met sporters en hun advocaten;
 • Bewaken van en optreden in nationale beroepsprocedures.

Werkzaamheden op het gebied van monitoring en voorlichting:

 • Monitoren van reglementering van sportbonden op compliance met de World Anti-Doping Code;
 • Het adviseren en ondersteunen van sportbonden en andere sportorganisaties op juridisch gebied;
 • Het bijdragen aan voorlichting-/onderwijsactiviteiten op het gebied van doping.

Kaders, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Werkt zelfstandig en legt verantwoording af aan het afdelingshoofd Juridische Zaken.
 • Kaders worden gevormd door relevante wet- en regelgeving en specifieke beleidslijnen. Hierbij wordt relevante jurisprudentie en regelgeving toegepast.
 • De jurist neemt zelfstandig deel aan hoorzittingen in procedures en vertegenwoordigt aldaar de Dopingautoriteit.

Kennis en vaardigheden

 • Afgeronde universiteitsstudie Nederlands recht met bij voorkeur het keuzevak sportrecht.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het juridische werkveld.
 • Kennis van bezwaar- en beroepsprocedures en de behandeling van tuchtzaken, bij voorkeur in de sportwereld.
 • Nauwkeurig, integer, stressbestendig en flexibel.
 • Vaardigheid in het juridisch adviseren over beleid en reglementen.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Contacten

Intern: hoofd en medewerkers Juridsche Zaken, afdelingshoofden, voorzitter, overige medewerkers.

Extern: juridische instellingen, ISR, NOC*NSF, nationale en internationale sportbonden, WADA en andere sportorganisaties en anti-dopingorganisaties.

Standplaats

Kantoor Dopingautoriteit, Barbizonlaan 55, Capelle aan den IJssel en in overleg vanuit huis.

Werktijden

De functie wordt op vier dagen van de week in de regel tijdens kantoortijden uitgeoefend.

Salaris

De functie jurist is ingedeeld in schaal 10 van de CAO Rijk.

Overige arbeidsomstandigheden

De Dopingautoriteit volgt de CAO Rijk en alle overige overheidsregelingen, inclusief de richtlijnen omtrent inclusiviteit en diversiteit.

Aanstelling

1 jaar, met uitzicht op een vast contract.

Solliciteren?

U kunt uw motivatiebrief, vergezelf van een cv, sturen naar: vacature@dopingautoriteit.nl. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie? 

Meer informatie over de functie en het selectieproces kan worden ingewonnen bij Steven Teitler, hoofd afdeling Juridische Zaken, via 010 201 01 50.

Vacaturemelding: Jurist (32 uur per week)