Vacaturemelding: Senior Trainer (36 uur per week)

18 januari 2022

De Dopingautoriteit zoekt een Senior Trainer (36 uur per week) om de afdeling Educatie te versterken. In eerste instantie zal een contract voor 1 jaar worden aangeboden. Aan het einde van deze periode zal de functie worden geëvalueerd, en behoort aanstelling voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden.

De organisatie

De Dopingautoriteit is een zelfstandig bestuursorgaan met een eigen rechtspersoonlijkheid. De taken van de Dopingautoriteit staan beschreven in de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab). De huidige organisatie komt voort uit verschillende stichtingen en kent een verleden tot 1989.

De Dopingautoriteit is de officiële nationale antidopingorganisatie van Nederland en heeft naast haar nationale taken ook internationale taken. Een deel van die taken is vastgelegd in twee internationale conventies (UNESCO en Raad van Europa) en in de Wereld Anti-Doping Code.

De Dopingautoriteit is een relatief kleine organisatie; er werken ca. 25 mensen voor de verschillende afdelingen op het kantoor in Capelle aan den IJssel en daarnaast zijn 15 tot 20 dopingcontroleofficials in het land actief. Alle medewerkers hebben een passie voor eerlijke sport. De Dopingautoriteit is trots op haar banden met de sport en met de overheid en is tegelijkertijd een zelfstandige organisatie die onafhankelijk opereert. De Dopingautoriteit stelt de mens centraal in al haar werkzaamheden. Een combinatie van werken op kantoor en vanuit huis behoort tot de mogelijkheden.

Een Verklaring Omtrent Gedrag is noodzakelijk voor een dienstverband bij de Dopingautoriteit.

Functiebeschrijving

Plaats in de organisatie

De Senior Trainer werkt binnen de afdeling Educatie en rapporteert aan het hoofd afdeling Educatie.

Doel van de functie

Het geven van educatie over doping aan sporters en begeleiders binnen topsport en fitness en aan scholieren, studenten en professionals binnen het (beroeps)onderwijs. Het implementeren van educatieplannen en ontwikkelen van educatiematerialen.

Belangrijkste werkzaamheden

 • Zelfstandig verzorgen en organiseren van educatiesessies voor onder meer (aankomende) topsporters, topsportbegeleiders (inclusief ouders), cosmetische sporters en fitnessprofessionals, waarbij de nadruk ligt op de meer gevorderde/complexere educatiesessies. Er is sprake van voorlichting, aanleren van vaardigheden en bewustwording op gedrag en ethiek.
 • Begeleiden en opleiden van de (toekomstige) trainers op de afdeling Educatie.
 • Opleiden van dopingcontroleofficials (DCO’s) in samenwerking met de afdeling Handhaving & Opsporing.
 • Toepassen van wetenschappelijk onderzoek en vakliteratuur op het gebied van didactiek in de praktijk.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling, implementatie, monitoring en evaluatie van het Nationaal Educatieprogramma, met speciale aandacht voor integratie van het programma bij sportbonden, (topsporttalent)scholen en relevante opleidingen (mbo, hbo en universitair).
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het topsportprogramma Be PROUD en fitnessprogramma Eigen Kracht.
 • Leiden van of leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van educatiemiddelen en -materialen, waaronder video’s, apps, e-learningmodulen, flyers en ander drukwerk.
 • Verzorgen van educatieactiviteiten bij relevante sportevenementen.
 • Leveren van een bijdrage aan de organisatie van jaarlijkse bijeenkomsten en themadagen voor (programma’s van) de Dopingautoriteit.
 • Beantwoorden van dopingvragen via e-mail en WhatsApp (Dopinginfolijn).
 • Schrijven van educatie-artikelen ten behoeve van diverse online en in-print publicaties.

Kaders, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Legt hiërarchisch verantwoording af aan het afdelingshoofd Educatie.
 • Er wordt beoordeeld op de inhoudelijke kwaliteit van geleverde educatieactiviteiten, kwaliteit van de opleiding en begeleiding van de trainers en bijdrage aan de ontwikkeling van educatiematerialen.
 • De functie werkt binnen de kaders van vastgesteld beleid en wet- en regelgeving.
 • Representeert de Dopingautoriteit vaak alleen op externe locaties. Beslist dan naar eigen inzicht over de keuze van werkwijzen.

Kennis en vaardigheden

 • Functioneren op HBO- of universitair niveau
 • Voltooide relevante opleiding
 • Zeer goede communicatieve eigenschappen
 • Overtuigingskracht
 • Affiniteit met het onderwerp en het werkveld
 • Een collegiale en flexibele opstelling

Contacten

 • Intern: hoofd en medewerkers afdeling Educatie, medewerkers andere afdelingen.
 • Extern: (top)sportbonden en andere sportorganisaties, sporters, coaches, overige betrokkenen in de sport, onderwijs- en overheidsinstanties, communicatiebureaus en productiebureaus van educatiemateriaal, algemeen publiek.

Standplaats

Kantoor Dopingautoriteit, Barbizonlaan 55, Capelle aan den IJssel en in overleg vanuit huis.

Werktijden

De functie wordt voor een deel buiten kantoor en op onregelmatige tijden (’s avonds en in het weekend) vervuld.

Salaris

De functie Senior Trainer wordt op dit moment ingeschaald en zal naar schatting uitkomen in schaal 9 of 10 van de CAO Rijk.

Overige arbeidsomstandigheden

De Dopingautoriteit volgt de CAO Rijk en alle overige overheidsregelingen, inclusief de richtlijnen omtrent inclusiviteit en diversiteit.

Aanstelling

1 jaar, met uitzicht op een vast contract.

Solliciteren?

U kunt uw motivatiebrief, vergezeld van een cv, sturen naar vacature@dopingautoriteit.nl. De reactietermijn sluit op zondag 13 februari 2022.

De gesprekken van de eerste selectieronde zullen plaatsvinden op vrijdag 18 februari 2022.

Meer informatie

Meer informatie over de functie en het selectieproces kan worden ingewonnen bij Erik Duiven, hoofd afdeling Educatie via telefoon (010 2010 158) of mail (e.duiven@dopingautoriteit.nl).

Vacaturemelding: Senior Trainer (36 uur per week)