Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport

Topsporter zijn is een bijzonder beroep, waarbij het niet volstaat om simpelweg keihard te trainen. Er komen namelijk een hoop andere zaken bij kijken waar anderen waarschijnlijk helemaal nooit mee te maken krijgen. Het is dus belangrijk om ook op deze gebieden kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Afgezien van hard trainen zijn goede voeding en mentale vaardigheden bijvoorbeeld ook essentieel om de top te kunnen bereiken. Daarnaast is kennis van de dopingregels een belangrijk aspect. Topsporters moeten deze namelijk goed kennen, om onbewuste dopingovertredingen en lange schorsingen te voorkomen.

Doorlopende Leerlijnen

Deze kennis komt natuurlijk niet vanzelf. Daarom heeft NOC*NSF een aantal doorlopende leerlijnen opgesteld om “topsporters in de dop” gedurende ongeveer acht jaar voor te bereiden op de wereldtop. Één van deze leerlijnen is ontwikkeld in samenwerking met de Dopingautoriteit, de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport (DLDS).

Brons, zilver en goud

De DLDS beschrijft per leeftijds- en ontwikkelfase welke kennis, vaardigheden en attitude nodig zijn voor een dopingvrije sport. Aansluitend op deze fasen zijn drie verschillende basisvoorlichtingen voor sporters ontwikkeld: brons, zilver en goud. Qua kennis wordt er telkens een stapje bij gedaan. De voorlichtingen worden ingevuld door de Dopingautoriteit, en onderdelen ervan zullen in de toekomst ook online aangeboden worden.

Brons (±15 jaar) is bedoeld als de eerste voorlichting, en is echt een introductie van het onderwerp doping. De onderwerpen die bij deze voorlichting aan bod komen zijn de dopingregels, dopingcontroles en de risico’s voor onbewust dopinggebruik.

Zilver (±17 jaar) is meer gericht op het oefenen van vaardigheden. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de informatie uit brons bekend is, en is er sprake van een meer praktische aanpak. Zo wordt er bijvoorbeeld geoefend met de Dopingwaaier App.

Goud is tenslotte met name voor topsporters met een whereaboutsverplichting. Tijdens deze voorlichting komen de whereaboutsregels natuurlijk uitgebreid aan bod, maar wordt er ook gediscussieerd over lastige dopingdilemma’s waar sporters tegenaan kunnen lopen, zoals dopinggebruik door een teamgenoot of medicijngebruik om beter te presteren.

Implementatie

Sportbonden hebben de regie op de DLDS. Zij bepalen, eventueel in samenwerking met CTO’s, NTC’s en RTO’s, welke voorlichting het beste bij de opleidingsfase van een sporter of team past. Voor vragen over de implementatie kan contact opgenomen worden met Richard Jacobs van NOC*NSF (richard.jacobs@nocnsf.nl). Daarnaast is het mogelijk om deze voorlichtingen aan te vragen bij Laila Spruijt van de Dopingautoriteit (l.spruijt@dopingautoriteit.nl).