Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport

Topsporter zijn is een bijzonder beroep, waarbij het niet volstaat om simpelweg keihard te trainen. Er komen namelijk een hoop andere zaken bij kijken waar anderen waarschijnlijk helemaal nooit mee te maken krijgen. Het is dus belangrijk om ook op deze gebieden kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Afgezien van hard trainen zijn goede voeding en mentale vaardigheden bijvoorbeeld ook essentieel om de top te kunnen bereiken. Daarnaast is kennis van de dopingregels een belangrijk aspect. Topsporters moeten deze namelijk goed kennen, om onbewuste dopingovertredingen en lange schorsingen te voorkomen.

Voor sporters

Deze kennis komt natuurlijk niet vanzelf. Daarom heeft NOC*NSF een aantal doorlopende leerlijnen opgesteld om “topsporters in de dop” gedurende ongeveer acht jaar voor te bereiden op de wereldtop. Één van deze leerlijnen is ontwikkeld in samenwerking met de Dopingautoriteit, de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport (DLDS).

De DLDS beschrijft per leeftijds- en ontwikkelfase welke kennis, vaardigheden en attitude nodig zijn voor een dopingvrije sport. Aansluitend op deze fasen zijn drie verschillende basisvoorlichtingen voor sporters ontwikkeld: brons, zilver en goud. Qua kennis wordt er telkens een stapje bij gedaan. De voorlichtingen worden ingevuld door de Dopingautoriteit, en zijn ook online via ons e-learningplatform te volgen.

  • Brons (±15 jaar) is bedoeld als de eerste voorlichting, en is echt een introductie van het onderwerp doping. De onderwerpen die bij deze voorlichting aan bod komen zijn de dopingregels, dopingcontroles en de risico’s voor onbewust dopinggebruik.
  • Zilver (±17 jaar) is meer gericht op het oefenen van vaardigheden. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de informatie uit brons bekend is, en is er sprake van een meer praktische aanpak. Zo wordt er bijvoorbeeld geoefend met de Dopingwaaier App.
  • Goud is tenslotte met name voor topsporters met een whereaboutsverplichting. Tijdens deze voorlichting komen de whereaboutsregels natuurlijk uitgebreid aan bod, maar wordt er ook gediscussieerd over lastige dopingdilemma’s waar sporters tegenaan kunnen lopen, zoals dopinggebruik door een teamgenoot of medicijngebruik om beter te presteren.

Voor coaches

Niet alleen sporters moeten zich aan de dopingregels houden. De regels gelden namelijk ook voor alle andere leden van de sportbond. Denk hierbij aan coaches, managers, bestuursleden, artsen, fysiotherapeuten of verzorgers. Ze zullen niet snel ‘positief’ testen als gevolg van een dopingcontrole. Maar handelen ze bijvoorbeeld in doping, dienen ze doping toe of helpen ze sporters om een dopingcontrole te ontwijken? Dan kunnen ze net als sporters een jarenlange schorsing krijgen.

Daarom hebben we met NOC*NSF ook een DLDS voor coaches ontwikkeld. Deze leerlijn houdt in dat we dopingvoorlichting kunnen verzorgen binnen trainer-coachopleidingen op niveau 3, 4 en 5. Daarmee krijgt de trainer of coach automatisch de kennis, vaardigheden en houding op dopinggebied die horen bij het specifieke niveau van de betreffende opleiding. Er komt telkens een stapje bij. Naast fysieke bijeenkomsten zijn ook deze voorlichtingen online te volgen via ons e-learningplatform.

Implementatie

Sportbonden hebben de regie op de DLDS voor sporters en coaches. Zij bepalen, eventueel in samenwerking met CTO’s, NTC’s en RTO’s, welke voorlichting het beste bij de opleidingsfase van een sporter, team of coach past. Voor vragen over de implementatie of het aanvragen van voorlichtingen kan contact opgenomen worden met Wendy Schootemeijer (010 2170 196).