Bezit

Je mag geen op de dopinglijst voorkomende stoffen en methoden in bezit hebben op het moment dat het gebruik hiervan verboden is. Is het gebruik van een bepaalde stof zowel binnen als buiten wedstrijdverband verboden? Dan mag je het dus op geen enkel moment in bezit hebben.

Voorbeelden van bezit:

  • Je hebt een verboden stof en/of methode fysiek in bezit (dus aan of op je lichaam).
  • Je hebt controle over een verboden stof en/of methode, of de plaats waar een verboden stof en/of methode wordt gevonden is van jou. Bijvoorbeeld jouw huis of garage. Van fysiek bezit is in dit geval geen sprake.
  • Je koopt een verboden stof en/of methode. De aangekochte stof en/of methode hoeft nog niet fysiek in jouw bezit te zijn.

Je bent niet in overtreding als je een dispensatie hebt voor een verboden stof of methode.

Sportbegeleiders, zoals coaches en teammanagers, zijn ook in overtreding bij het bezit van een verboden stof en/of methode, tenzij ze hier een acceptabele verklaring voor hebben, zoals een medische aandoening (eventueel met bijbehorende dispensatie) of omdat ze arts zijn.