Gebrekkige medewerking

Met gebrekkige medewerking wordt bedoeld dat je het testproces ontwijkt, weigert eraan mee te werken, niet volledig meewerkt of nalaat je te onderwerpen aan het testproces. Let op: onder het testproces valt meer dan alleen de afname van het monster. Ook de planning van en aanwijzing voor een dopingcontrole horen er bij. Vanaf het moment dat je wordt aangewezen voor een controle tot het moment dat de controle is afgerond sta je onder toezicht van een dopingcontroleofficial. Alles wat je tijdens de controle wilt doen, gaat in overleg met de DCO. Hier vind je meer informatie over je rechten en plichten tijdens een dopingcontrole.