Medeplichtigheid

Medeplichtigheid betekent onder andere hulp verlenen aan, steunen bij, assisteren bij of meewerken aan een (poging tot een) dopingovertreding. Ook medeplichtigheid bij het niet naleven van een wegens een dopingovertreding opgelegde sanctie vormt een dopingovertreding. Een poging tot medeplichtigheid is ook een dopingovertreding.