Toediening

Je mag geen stoffen en methoden toedienen op het moment dat gebruik hiervan verboden is. Is gebruik van een stof zowel binnen als buiten wedstrijdverband verboden? Dan mag je de stof dus op geen enkel moment toedienen.

Toedienen betekent het voorzien, leveren, verschaffen of verstrekken van een verboden stof of methode aan een lid van een topsportbond. Het toezicht houden op of het faciliteren van het gebruik van verboden stoffen en/of methoden door een andere persoon is ook een dopingovertreding.

Medisch personeel mag wel verboden stoffen en/of methoden toedienen als dit voor een zuiver medisch doeleinde is of een andere geldige reden heeft.