Herkomst van het woord 'doping'

Over de herkomst van het woord doping doen twee verhalen de ronde.

Herkomst uit Zuid-Afrika

Het eerste verhaal vermeldt dat het woord ‘doping’ of ‘dope’ in 1899 voor het eerst opgenomen werd in het Engels woordenboek. Het betekent smeersel of dikke saus, bedwelmende saus of opwekkend middel en in overdrachtelijke zin ook ezel of uilskuiken. Het woord is ontleend aan de naam van een drank ‘dop’ die door Kaffers in Zuid-Afrika werd bereid. Zij gebruikten deze drank bij godsdienstige rituelen om in trance te raken. Via de Boeren (Nederlandse kolonisten in Zuid-Afrika) werd het woord ‘dop’ bekend bij de Engelsen (Zuid-Afrika was destijds een kolonie van de Engelsen), die het op hun beurt weer vertaalden als ‘dope’.

Herkomst uit Amerika 

Het tweede verhaal gaat terug naar de zeventiende eeuw, toen Hollandse kolonisten in Amerika een opwekkende saus kregen van de Indianen. Dat hielp blijkbaar, want ze hadden opeens de puf om in 1614 de Hollandse nederzetting Fort Nassau te beginnen, het latere Nieuw Amsterdam en uiteindelijk New York. De kolonisten noemden die saus 'doop', oud-Nederlands voor een dikke saus. In die tijd bestond de originele ‘doop’ uit een mengsel van pek, hars, olie en buskruit.

Een halve eeuw later werden het fort en de kolonie Nieuw Amsterdam door Engelse legers aangevallen. Op den duur namen die het woord 'dope' over voor stimulerende middelen. De ‘dope’ had een slechte invloed op het menselijk lichaam en daarom stelden de autoriteiten een wet op die de doop verbood.