Oprichting van WADA

In 1998 vonden er een aantal gebeurtenissen plaats, waardoor de leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en een aantal overheden een betere samenwerking noodzakelijk vonden om de strijd tegen dopinggebruik in de sport systematischer en eenduidiger aan te pakken.

Cannabis: verboden of niet?

Tijdens de Olympische Winterspelen in 1998 in het Japanse Nagano won Ross Rebagliatti de allereerste gouden snowboardmedaille in de Olympische geschiedenis. Na de uitslag van de dopingcontrole mocht hij zijn gouden plak weer inleveren. Er waren namelijk afbraakstoffen van cannabis in zijn urine aangetroffen. Na een succesvolle beroepsprocedure kreeg hij zijn medaille weer terug. Voor het IOC stond marihuana namelijk in paragraaf B van hoofdstuk II, artikel III: Classes of drugs subject to certain restrictions. Voor deze paragraaf B gold dat er overeenstemming diende te zijn tussen het IOC en de betreffende Internationale Federatie over welke restricties er zouden moeten gelden voor sporters in het gebruik van cannabis. Deze overeenstemming bestond toentertijd niet.

Festina-affaire

In 1998 werd de wielerwereld opgeschrikt door de zogenaamde Festina-affaire. Vlak voor de start van de Tour de France werd de soigneur Willy Voet aangehouden. Bij het doorzoeken van zijn auto werden grote hoeveelheden van verschillende dopingstoffen gevonden. Binnen de Festinaploeg bleek sprake te zijn van georganiseerd gebruik van doping. Al gauw bleek dat Festina niet de enige wielerploeg was, waarin dopinggebuik gemeengoed was.
In maart van datzelfde jaar was een van de verzorgers van de Nederlandse TVM-ploeg al betrapt op het vervoeren van EPO. Dit was de aanleiding voor de Franse politie om ploegleider Cees Priem, ploegarts Andrei Michailov en verzorger Jan Moors op te pakken. Enkele renners van deze ploeg werden ook uit hun hotel gehaald en tot diep in de nacht verhoord. Een paar dagen later verlieten de renners uit de TVM-ploeg vrijwillig de Tour. Vervolgens stapten alle Spaanse ploegen en nog enkele andere renners af, waarbij ze meldden dat ze zich solidair opstelden met de teams van Festina en TVM.

Aziatische Spelen en wereldkampioenschappen zwemmen

In datzelfde jaar werden tijdens de Aziatische spelen elf sporters betrapt op het gebruik van anabole steroïden. Ook werden voor de wereldkampioenschappen zwemmen in Australië vier zwemmers al uit de wedstrijd genomen. In de bagage van de borstcrawlzwemster Yuan Yuan werd een hoeveelheid groeihormoon ontdekt die voor het gehele team bedoeld was.

Deze affaires zorgden er mede voor dat de leden van het IOC bijeengekomen zijn om te streven naar een antidopingorganisatie met als doel harmonisatie van de antidopingregels, de dopinglijst en de sancties. Ook de verschillende overheden in de wereld vonden dat de dopingbestrijding effectiever moest worden.

Dit leidde op 10 november 1999 tot de oprichting van het Wereld Anti-Doping Agentschap, oftewel het World Anti-Doping Agency (WADA). Het WADA-hoofdkantoor bevindt zich in Montreal, Canada.