Wereld Anti-Doping Programma

In 2004 trad het eerste Wereld Anti-Doping Programma in werking. Dit programma bestaat uit drie niveaus, namelijk 1. de Wereld Anti-Doping Code, kortweg de Code, 2. de Internationale Standaarden en 3. de Guidelines en Models of Best Practice.

De Code dient als basis voor de Internationale Standaarden (de dopinglijst, de internationale standaard voor laboratoria, internationale standaard voor testen, internationale standaard voor dispensaties voor geneesmiddelen en sinds juni 2009 ook de internationale standaard voor de bescherming van persoonsgegevens en privacygevoelige informatie). Verder worden er richtlijnen (Guidelines) gegeven voor de implementatie van het antidopingprogramma en Models of Best Practice (voorbeelden van een goede uitvoering van de richtlijnen).

Organisaties die zich aangesloten hebben bij WADA zijn verplicht om de Code en de internationale standaarden over te nemen en uit te voeren. Overname van de richtlijnen is niet verplicht, maar kan dienen als basis voor het ontwikkelen van het eigen antidopingbeleid. Meer hierover is hier te vinden. Sinds 2004 worden er in alle landen en binnen alle sporten dezelfde regels, dopinglijst en sancties gehanteerd die gebaseerd zijn op de Code.

In 2009 werd een herziene Code ingevoerd. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de eerste versie was dat de straffen nu naar onderen bijgesteld konden worden als de omstandigheden waarin de overtreding plaatsvond of de afhandeling ervan tot de uitspraak van de sanctie daar aanleiding toe gaven. Ook kon een straf voortaan verzwaard worden wanneer er sprake was van een bewuste overtreding en het niet meewerken aan de uitvoering van de afhandeling daarvan.

In 2015 trad de derde versie van de Code in werking. Deze nieuwe Code betekent o.a. langere schorsingen voor het bewust overtreden van de dopingregels. Daarnaast zijn er twee nieuwe dopingovertredingen ingevoerd: medeplichtigheid en verboden samenwerking. Het doel hiervan is om geschorst begeleidend personeel zoveel mogelijk uit de sport te weren.