Sancties en rechtsmiddelen

Bij een eerste dopingovertreding wordt een sanctie opgelegd die kan variëren van een waarschuwing tot vier jaar schorsing, afhankelijk van meerdere factoren (waaronder de stof waarop de sporter positief test en de mate van schuld van de sporter). Herhaalde overtredingen van het dopingreglement kunnen levenslange uitsluiting tot gevolg hebben. De sporter heeft in uitzonderlijke omstandigheden wel bepaalde mogelijkheden om de sancties naar beneden bijgesteld te krijgen (zie Titel IX Santies van het Nationaal Dopingreglement).

In de periode dat een sporter geschorst is, mag hij of zij niet deelnemen aan wedstrijden, trainingen of activiteiten van de sportbond. Indien de dopingovertreding binnen wedstrijdverband heeft plaatsgevonden, leidt dit tevens tot diskwalificatie van het behaalde individuele resultaat in die wedstrijd en dienen het eventuele prijzengeld, medailles en punten te worden ingeleverd. Deze sancties worden door alle andere sportbonden overgenomen. Een sporter kan dus ook niet uitkomen voor een andere sportbond. Indien twee of meer sporters binnen een team een dopingovertreding hebben begaan, is het mogelijk dat het gehele team wordt gediskwalificeerd of op andere wijze wordt gesanctioneerd. Deze regels verschillen per sport.

Behalve de op te leggen straffen, staat in de Code tevens uitgebreid beschreven wat de rechten van een sporter zijn. Zo heeft een sporter de mogelijkheid in beroep te gaan tegen een opgelegde straf (zie Titel X Nationaal Dopingreglement). Naast de sporters zelf kunnen ook andere betrokken partijen in beroep gaan, zoals de (internationale) sportbond, de organisatie met verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dopingcontroles, het IOC en WADA. Afhankelijk van het niveau van de sporter kan beroep worden aangetekend bij de eigen bond, bij de internationale bond of bij het Court of Arbitration for Sport (CAS) in Zwitserland.

Indien een sporter een arbitragezaak wil aanspannen, omdat alle beroepsmogelijkheden uitgeput zijn, is het belangrijk om te weten of de sporter gekwalificeerd is als nationale of als internationale sporter. De internationale sporters kunnen alleen terecht bij het Court of Arbitration for Sport (CAS), terwijl de nationale sporters zich in eerste instantie dienen te wenden tot de beroepscommissie binnen de eigen bond.