Veterinaire doping

De Dopingautoriteit houdt zich uitsluitend bezig met humane doping en dus niet met doping bij dieren (veterinaire doping).
Voor vragen over doping bij paarden is informatie te verkrijgen bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond.