FAQ - Whereabouts & testing pools

Vragen over ADAMS

Helpcenter ADAMS

Wat is ADAMS?

De afkorting ADAMS staat voor Anti-Doping Administration and Management System. Dit is een online administratiesysteem van WADA. In dit online administratiesysteem wordt verschillende informatie over dopingcontroles verzameld, zoals de whereabouts, testgeschiedenis en laboratoriumresultaten. Via ADAMS kunnen sporters in een testing pool hun whereaboutsgegevens (hierna: whereabouts) aanleveren. Naast WADA maken diverse internationale federaties en nationale antidopingorganisaties (waaronder de Dopingautoriteit) ook gebruik van het systeem.

Problemen met ADAMS? 

Gebruikers van ADAMS kunnen (inlog) problemen ervaren op de website en in de app Athlete Central. De verantwoordelijkheid voor het systeem ligt bij WADA. Deze problemen en eventuele klachten kunnen gemeld worden bij het ADAMS supportteam van WADA.

Meld (systeem- en inlog)problemen daarnaast ook altijd bij de Dopingautoriteit via whereabouts@dopingautoriteit.nl. Geef hierbij duidelijk aan wat het probleem is en (indien van toepassing) welke whereaboutsinformatie gewijzigd dient te worden.

De app Athlete Central werkt niet.

Werkt de app Athlete Central niet? Bekijk dan of je een antwoord op je vraag kunt vinden tussen de FAQ van ADAMS. Staat je vraag hier niet tussen? Neem dan contact met de Dopingautoriteit via whereabouts@dopingautoriteit.nl.

Wat moet ik doen als de website of app niet toegankelijk is en ik mijn whereabouts wil wijzigen?

Stuur dan een e-mail met je gewijzigde whereabouts naar whereabouts@dopingautoriteit.nl.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat moet ik doen?

In je ADAMS account klik je op wachtwoord vergeten. Je ontvangt dan een nieuw tijdelijk wachtwoord in je mailbox.

Ik heb een e-mail van de Dopingautoriteit ontvangen waarin staat dat ik mijn whereabouts moet gaan aanleveren, maar ik heb geen gebruikersnaam en wachtwoord om op de site in te loggen.

Als je op dit moment nog geen ADAMS account hebt of je inloggegevens bent vergeten kun je contact opnemen met de Dopingautoriteit via whereabouts@dopingautoriteit.nl. Vermeld in deze e-mail je geboortedatum, sportdiscipline en telefoonnummer.

Hoe werkt ADAMS?

Zodra je bent ingelogd zie je linksboven een “help” functie. Hier vind je uitleg om je weg in ADAMS te vinden. Voor verdere vragen kun je altijd terecht in het helpcenter van ADAMS. 

Ik kan mijn whereabouts niet indienen, ik zie een rood kruis en geen groen vinkje.

In je account moet er dan nog iets bevestigd worden, dat kan bijvoorbeeld een e-mailadres, postadres, of een wedstrijd zijn. In je account worden de benodigde acties in rood aangegeven. Kom je er niet uit? Zoek dan contact met de Dopingautoriteit via: whereabouts@dopingautoriteit.nl  

Algemene vragen

Ik heb geen NOC*NSF-status en presteer niet op hoog niveau, waarom moet ik whereabouts aanleveren?

Als je bent aangesloten bij een sportbond, dan kan de Dopingautoriteit je toevoegen aan een testing pool. Als je bent opgenomen in een testing pool, dan moet je whereabouts aanleveren.

Wanneer mag ik stoppen met het aanleveren van whereabouts?

Zodra je bericht hebt ontvangen van de Dopingautoriteit dat je whereaboutsverplichting stopt.

Ik heb een status via NOC*NSF maar ik heb bericht gekregen van de Dopingautoriteit dat ik geen whereabouts meer hoef in te vullen. Hoe kan dit?

Het wel of niet hebben van een NOC*NSF-status bepaalt niet of je whereabouts moet aanleveren. De Dopingautoriteit bepaalt aan de hand van verschillende factoren of je wordt opgenomen in een testing pool.

Ik doe geen wedstrijden meer. Hoe lang moet ik nog whereabouts aanleveren?

Heb je besloten om te stoppen met wedstrijdbeoefening? Dan kun je dit bij de Dopingautoriteit aangeven. Hiervoor vul je het formulier Beëindiging wedstrijdbeoefening in. De Dopingautoriteit zal dan beoordelen of je inderdaad geen whereabouts meer hoeft aan te leveren. De whereaboutsverplichting eindigt pas op het moment dat je daarover bericht van de Dopingautoriteit hebt ontvangen.

Formulier Beëindiging wedstrijdbeoefening

Ik ben opgenomen in de Registered Testing Pool van de Dopingautoriteit en moet dus voor elke dag een 60-minute time slot opgeven. Wat gebeurt er als ik niet vindbaar en beschikbaar ben op de opgegeven locatie gedurende het 60-minute time slot?

De dopingcontroleofficial probeert in dit geval vijf minuten voor het verstrijken van het 60-minute time slot telefonisch contact op te nemen. Dit gebeurt met een anoniem telefoonnummer. Lukt het om de dopingcontrole alsnog binnen het 60-minute time slot te starten? Dan kan de dopingcontrole doorgaan. Lukt dit niet? Dan wordt een missed test geregistreerd.