Whereabouts & testing pools

ADAMS

FAQ - Whereabouts & testing pools

Formulier Beëindiging wedstrijdbeoefening

Beschrijvend document testing pools

Wat zijn whereabouts?

Whereaboutsgegevens (hierna: whereabouts) zijn gegevens over de locaties waar de sporter zich op een bepaald moment bevindt. Dit kan een thuisadres zijn, maar ook een training, wedstrijd, reisdag en/of vakantiedag.

Waarom leveren sporters whereabouts aan?

Bij dopingcontroles wordt onderscheid gemaakt tussen controles binnen (in-competition) en buiten (out-of-competition) wedstrijdverband. De controles buiten wedstrijdverband kunnen bijvoorbeeld bij de sporter thuis of tijdens een training zijn. Om de controles buiten wedstrijdverband goed in te kunnen plannen én uit te voeren heeft de Dopingautoriteit whereabouts van sporters nodig. Sporters kunnen door de Dopingautoriteit of internationale federatie een verplichting opgelegd krijgen om whereabouts aan te leveren (de whereaboutsverplichting). 

Wat zijn testing pools?

Alle sporters met een whereaboutsverplichting zijn opgenomen in een testing pool. De Dopingautoriteit heeft vanaf 1 januari 2023 twee testing pools, namelijk: de Registered Testing Pool (RTP) en de National Testing Pool (NTP). Daarnaast kan de internationale federatie ook een testing pool hebben, de (Registered) Testing Pool van de internationale federatie (de I(R)TP). Als een sporter wordt opgenomen in de I(R)TP, dan wordt de sporter hierover door de internationale federatie geïnformeerd.

Hoe weet de sporter of hij/zij in een testing pool is opgenomen?

Sporters die worden opgenomen in een testing pool worden hiervan schriftelijk (per brief en e-mail) op de hoogte gesteld door hetzij de Dopingautoriteit, hetzij de internationale federatie. Dit is afhankelijk van wie de sporter aan de testing pool toevoegt.

Wanneer kan de sporter in een testing pool worden opgenomen?

Het opnemen van een sporter in een testing pool hangt af van verschillende factoren. Voorbeelden hiervan zijn het niveau waarop de sporter uitkomt, deelname aan belangrijke nationale en internationale evenementen en recente prestaties. Sporters die op hoog niveau actief zijn in een sport waarin relatief veel dopingovertredingen plaatsvinden, hebben een grotere kans om opgenomen te worden in een testing pool. De Dopingautoriteit kan altijd besluiten om een sporter op te nemen in een testing pool als daar op basis van overige informatie aanleiding toe is.

Via onderstaande button kun je het beschrijvend document testing pools vinden. 
Beschrijvend document testing pools

Welke gegevens moet de sporter aanleveren?

De gegevens die sporters moeten aanleveren verschillen per testing pool. Sporters in de NTP leveren in ieder geval de onderstaande gegevens aan:

  • Persoonlijke gegevens: naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en een correct en actueel postadres.
  • Reguliere activiteiten: zoals trainingen, wedstrijden, werk of school.
  • Overnachtingsadres voor elke dag: volledig adres van de locatie waar de sporter overnacht, zoals thuislocatie, hotel, adres van ouders of partner.

De sporters in de RTP leveren naast bovengenoemde gegevens ook een '60-minute time slot' aan. Dit is een aaneengesloten periode van 60 minuten (tussen 05:00 en 23:00 uur) op een specifieke locatie, waarin de sporter vindbaar en beschikbaar is voor een dopingcontrole.

Wanneer moeten whereabouts worden aangeleverd?

Whereabouts levert de sporter voor de start van elk kwartaal aan. Tijdens het kwartaal houdt de sporter deze gegevens up-to-date. De gegevens kunnen tot één minuut voor de start van een activiteit worden aangepast.

In onderstaande tabel staat op welke datum de whereabouts voor het nieuwe kwartaal aangeleverd dienen te worden.

Kwartaal Maanden Deadline Verzoek aanleveren voor
1e kwartaal januari - februari - maart Vóór 1 januari 15 december
2e kwartaal april - mei - juni Vóór 1 april 15 maart
3e kwartaal juli - augustus - september Vóór 1 juli 15 juni
4kwartaal oktober - november - december Vóór 1 oktober 15 september

Waar moet de sporter zijn whereabouts invullen/aanleveren?

Het aanleveren van whereabouts gebeurt via ADAMSADAMS is het whereaboutssysteem van WADA, waarvan ook internationale federaties en Nationale Anti-Doping Organisaties (NADO’s) (waaronder de Dopingautoriteit) gebruikmaken. Bij opname in een testing pool ontvangt de sporter inloggegevens van ADAMS.

Nadat sporters via de ADAMS-website hun account hebben geactiveerd, kunnen zij gebruikmaken van de Athlete Central App. Via de app of de website kunnen whereabouts worden ingevuld en geüpdatet. De app is te downloaden via:

Wat zijn de gevolgen van het niet of onjuist aanleveren van whereabouts?

Sporters met een whereaboutsverplichting moeten hun gegevens op tijd, correct en volledig invullen. Sporters zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Als een sporter zich niet aan de whereaboutsverplichting houdt, kan dit leiden tot whereaboutsfouten. Er zijn twee whereaboutsfouten:

  • Filing failure: het niet volledig, correct en/of tijdig doorgeven van whereabouts.
  • Missed test: het niet vindbaar en beschikbaar zijn van een sporter voor een dopingcontrole tijdens het 60-minute time slot.

Als een sporter tijdens het 60-minute time slot niet vindbaar en beschikbaar is, probeert de dopingcontroleoffical vijf minuten voor het verstrijken van het 60-minute time slot telefonisch contact op te nemen. Dit gebeurt met een anoniem telefoonnummer. Lukt het om de dopingcontrole alsnog binnen het 60-minute time slot te starten? Dan kan de dopingcontrole doorgaan. Lukt dit niet? Dan wordt een missed test geregistreerd.

Sporters worden per brief op de hoogte gesteld van een whereaboutsfout.

Alleen sporters in de RTP kunnen dopingovertredingen door whereaboutsfouten begaan. Als bij een sporter binnen een periode van 12 maanden (een combinatie van) drie filing failures en/of missed tests zijn geregistreerd, dan is in beginsel sprake van een dopingovertreding. De periode van schorsing bedraagt in dat geval in beginsel twee jaar.

Sporters in de NTP kunnen alleen filing failures begaan. Als bij een sporter in de NTP binnen zes maanden tweemaal een filing failure wordt vastgesteld, wordt deze sporter voor de duur van (in beginsel) één jaar opgenomen in de RTP. Dit staat los van eventuele andere beslissingen om de sporter in de RTP te plaatsen.

Zie de whereaboutsbijlage voor meer informatie over whereaboutsfouten.

Let op! Het weigeren van een dopingcontrole is geen whereaboutsfout, maar een dopingovertreding. Dit geldt ook als je niet meewerkt aan een controle binnen het 60-minute time slot. Weiger dus nooit een controle!

Wanneer stopt een whereaboutsverplichting?

De whereaboutsverplichting van een sporter in een testing pool van de Dopingautoriteit eindigt pas op het moment dat de sporter daarover schriftelijk bericht van de Dopingautoriteit heeft ontvangen. Besluit een sporter te stoppen met wedstrijdbeoefening, dan kan de sporter het formulier Beëindiging wedstrijdbeoefening invullen. De whereaboutsverplichting eindigt ook dan pas op het moment dat de sporter daarover van de Dopingautoriteit schriftelijk bericht heeft ontvangen. Tot die tijd is de sporter verplicht whereabouts aan te leveren. 

Wat moet de sporter nog meer doen?

Naast het aanleveren van whereabouts kunnen sporters, afhankelijk van de testing pool waarin zij zijn opgenomen, ook nog andere verplichtingen hebben.

Dispensatie

Als een sporter om medische redenen een geneesmiddel gebruikt dat een dopingstof bevat, dan moet hij/zij daarvoor een medische dispensatie aanvragen bij de Dopingautoriteit. Dit is een verklaring dat de sporter toestemming heeft van de Dopingautoriteit om het geneesmiddel te gebruiken. Voor sporters in de RTP geldt dat ze voorafgaand aan het gebruik van een geneesmiddel met dopingstoffen een dispensatie moeten verkijgen. Pas nadat toestemming is verleend, mag de sporter het betreffende geneesmiddel gaan gebruiken. Sporters in de NTP wordt geadviseerd om ook voorafgaand aan het gebruik een dispensatie aan te vragen. Meer informatie over het aanvragen van een dispensatie is te vinden via: GDS

E-learningmodule

Sporters die worden opgenomen in een testing pool dienen e-learningmodule Goud te doorlopen. Deze e-learningmodule is beschikbaar via het e-learningplatform van de Dopingautoriteit. E-learningplatform

FAQ – Veelgestelde vragen

Hier vind je veelgestelde vragen over whereabouts. Mocht je vraag er niet tussen staan neem dan contact op met de Dopingautoriteit via whereabouts@dopingautoriteit.nl of 010-2170190.

Persoonsgegevens

De Dopingautoriteit gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Informatie over het gebruik van persoonsgegevens lees je in het privacystatement.