De Dopingautoriteit en Privacy

De Dopingautoriteit hecht groot belang aan het beschermen van uw privacy. Als de Dopingautoriteit uw persoonsgegevens verwerkt, doet zij dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u meer wilt weten over hoe de Dopingautoriteit omgaat met persoonsgegevens, kunt u de volgende documenten raadplegen:

- Privacystatement Dopingautoriteit

- Regeling rechten betrokkenen persoonsgegevens