Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze site en de daaraan gekoppelde pagina's is voor risico van de gebruiker. Hoewel de informatie met grote zorg verzameld is, aanvaardt de Dopingautoriteit geen aansprakelijkheid voor enige schade die (mogelijk) het gevolg is van eventuele onjuistheden en/of (andere) onvolkomenheden in de informatie die door middel van deze site wordt verstrekt.