Dopingautoriteit

Op 1 januari 2019 is de Dopingautoriteit opgericht. Dit gebeurde gelijktijdig met de invoering van de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab). De Dopingautoriteit is een zelfstandig bestuursorgaan. De Wuab geeft de Dopingautoriteit de wettelijke grondslag voor het uitvoeren van de taken. In de mandaatregeling worden de mandatering, machtiging en volmacht binnen de Dopingautoriteit helder gemaakt. 

Missie

De missie van de Dopingautoriteit is het realiseren van dopingvrije sport in Nederland.

Wettelijke taken

De Dopingautoriteit heeft als wettelijke taken:

 • Het bestrijden van doping in de sport.
 • Het uitvoeren van het dopingcontroleproces:
  • Het beoordelen van verzoeken tot dispensatie, alsmede het verlenen van dispensatie.
  • Het nemen van besluiten over de samenstelling van de topsportgroep.
  • Het selecteren en aanwijzen van de personen bij wie lichaamsmonsters zullen worden afgenomen.
  • Het afnemen, verzamelen en analyseren van lichaamsmonsters.
  • Het beheren van de resultaten van het laboratoriumonderzoek.
  • Het deelnemen aan tuchtrechtelijke procedures.
 • Het verzamelen en onderzoeken van informatie over mogelijke overtredingen van een dopingreglement.
 • Het geven van voorlichting over doping.
 • Andere door Onze Minister opgedragen taken die verband houden met het bestrijden van toepassing van doping in de sport.

De taken worden uitgevoerd in overeenstemming met de Wereld Anti-Doping Code. Voor de uitvoering werkt de Dopingautoriteit samen met vele nationale en internationale organisaties.

Ontstaansgeschiedenis

De voorloper van het zelfstandig bestuursorgaan Dopingautoriteit was de Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland. Deze stichting is 22 juni 2006 ontstaan uit de fusie van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) en Doping Controle Nederland (DoCoNed). Meer informatie over de ontstaansgeschiedenis vindt u hier

Veterinaire doping

De Dopingautoriteit houdt zich uitsluitend bezig met humane doping en dus niet met doping bij dieren (veterinaire doping). Voor vragen over doping bij paarden is informatie verkrijgbaar bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond