Nationaal Dopingreglement

Nationaal Dopingreglement

Het Nationaal Dopingreglement (NDR) verwijst naar bijlagen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Het gaat om:

Het Nationaal Dopingreglement is gebaseerd op de World Anti-Doping Code 2021.

Sportbonden die niet bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) zijn aangesloten, dienen het NDR zelf als een Bondsreglement vast te stellen. Om de uniformiteit van de procedures te garanderen en afwijkingen van de Code te voorkomen, dient het NDR in zijn geheel en ongewijzigd te worden overgenomen.

Het bondsspecifiek maken van terminologie als 'sporter' of 'bond' is toegestaan, alsook het hanteren van artikelnummering die overeenstemt met andere Bondsreglementen. Zolang de inhoud en volgorde van het NDR niet worden aangetast leveren dergelijke aanpassingen geen probleem op.

Net als het geval was bij voorgaande aanpassingen van de Code, dient de bond het dopingreglement in conceptvorm voorafgaand aan vaststelling, voor goedkeuring voor te leggen aan de Dopingautoriteit.

De Dopingautoriteit zal toezicht houden op de vaststelling, implementatie en inbedding van het NDR. Dit omvat tevens de samenhang tussen het NDR en de statuten en bijvoorbeeld het tuchtreglement van de bond. Dit houdt in dat de Dopingautoriteit zich ook over de inhoud en toepassing van al deze documenten zal buigen: de verschillende regelingen moeten immers goed op elkaar worden afgestemd.

De Dopingautoriteit adviseert en begeleidt alle betrokken bonden waar dat nodig of gewenst is. Bonden kunnen de Dopingautoriteit dan ook altijd benaderen met vragen over het NDR en de uitvoering hiervan.