Support Schone Sport 2021

11 oktober 2021

Jaarlijks organiseert de Dopingautoriteit de Support Schone Sport bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden topsportorganisaties (zoals sportbonden en TeamNL centra) en andere belanghebbenden bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van antidoping. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats op dinsdag 5 oktober. Deelnemers konden de bijeenkomst zowel fysiek als online bijwonen.

Ontwikkelingen in het antidopingbeleid

De bijeenkomst begon met een presentatie van Vincent Egbers, over zijn intrede als voorzitter van de Dopingautoriteit. Na wat meer over zijn eigen achtergrond te hebben gedeeld, ging Vincent Egbers kort in op de beslissing van WADA om de Dopingautoriteit op hun zogenoemde watchlist te plaatsen. Tot slot gaf Vincent Egbers aan dat er, mede door de invloed van corona en het uitblijven van sportevenementen, ook dit jaar minder dopingcontroles zullen worden uitgevoerd dan verwacht. Een van de doelen voor 2022 is het uitvoeren van meer dopingcontroles, onder andere door het werven van extra dopingcontroleurs.

Vincent Egbers - Ontwikkelingen in het antidopingbeleid

Dopinggebruik in de Nederlandse topsport

Lisanne Balk, onderzoeker bij Mulier Instituut, nam het woord om de aanwezigen uitleg te geven over twee onderzoeken die door Mulier Instituut zijn uitgevoerd. Het eerste onderzoek was gericht op het dopinggebruik onder Nederlandse topsporters.

Het tweede was een kwalitatief onderzoek naar de visie op schone sport uitgevoerd onder coaches, medisch begeleiders en naasten van Nederlandse topsporters. Lisanne Balk gaf aan dat er verschillen onder de drie groepen bestaan over de acceptatie van het gebruik van prestatiebevorderende middelen en in hoeverre het onderwerp besproken wordt met sporters.

Lisanne Balk - Dopinggebruik in de Nederlandse topsport

Doping: productie, handel en gebruik

Anton van Wijk (Bureau Beke) en Marjan Olfers (Vrije Universiteit Amsterdam) gaven een presentatie over hun onderzoek Sterk Spul: aard, omvang en ernst van de dopinghandel in Nederland. Het onderzoek maakte duidelijk dat de aard en omvang van de dopinghandel in Nederland lastig te bepalen is, dat de groep gebruikers groeit en dat topsporters steeds vaker de grenzen opzoeken (bijvoorbeeld door microdosering). Het advies dat volgt uit het onderzoek is om de samenwerkingen tussen de verschillende betrokken instanties en organisaties te intensiveren en hierin duidelijk te maken welke organisatie voor wat verantwoordelijk is.

Anton van Wijk & Marjan Olfers - Doping: productie, handel en gebruik

Sport en integriteit

Jitse Talsma (NOC*NSF) en Marsha van Ruijven (Victoria Sports) namen het woord om te vertellen over de Visie Sport & Integriteit 2024 en de projecten die hieraan vasthangen. Het doel voor 2021 is het opzetten van curricula voor grensoverschrijdend gedrag en matchfixing, waarna er een basiseducatiemodule over sportintegriteit zal worden ontwikkeld. In 2022 en 2023 zal de focus liggen op het opleiden van voorlichters om de kennis in de basiseducatiemodule te vertalen naar een fysieke voorlichtingssessie. Sportbonden die een rol willen spelen in dit proces, kunnen contact opnemen met Jitse Talsma.

Jitse Talsma & Marsha van Ruijven - Sport en integriteit

Samenwerking Vechtsportautoriteit

Directeur Farid Gamei nam de aanwezigen mee in het verhaal van de Vechtsportautoriteit en waarom het oprichten van de Vechtsportautoriteit in 2017 van essentieel belang was. Na een korte introductie van de organisatie, werd duidelijk dat het gezonder maken van de sport één van de kernmissies is. In de afgelopen jaren zijn hier al stappen in gemaakt, bijvoorbeeld door het invoeren van het Keurmerk Vechtsportautoriteit, een fightpassport en weight cut regels. Dopingbestrijding is een logische volgende stap.

Farid Gamei - Samenwerking Vechtsportautoriteit met Dopingautoriteit

Dopinglijst 2022

Een ander belangrijk onderdeel tijdens Support Schone Sport 2021 waren de veranderingen op de Dopinglijst per 1 januari 2022. Erik Duiven, hoofd afdeling educatie, gaf aan dat de belangrijkste wijziging de uitbreiding van de verboden toedieningswijzen van glucocorticoïden (ontstekingsremmers) naar alle injecties is. Daarnaast veranderen de doseringsvoorwaarden van het gebruik van salbutamol. De toegestane dosering is vanaf 2022 maximaal 1600 microgram per 24 uur in doses van maximaal 600 microgram per 8 uur. Tot slot haalde Erik Duiven het verbod aan op de farmacologische stoffen BPC-157 (gebruikt voor sneller herstel bij bijvoorbeeld blessures en brandwonden) en osilodrostat (verhoogt testosteronwaarden).

Erik Duiven - Dopinglijst 2022

Update educatie

De bijeenkomst werd afgesloten met een presentatie van Wendy Schootemeijer, senior voorlichter topsport, met daarin een update over educatie. In 2021 is tot nu toe met 46 van de 58 topsportbonden een implementatiegesprek gevoerd om de verschillende Doorlopende Leerlijnen Schone Sport (DLSS) te implementeren in de topsport- en talentenstructuur van de betreffende bonden. Begin 2022 zullen de bonden een uitnodiging ontvangen om de acties uit de implementatieplannen te evalueren en aan te scherpen waar nodig. Wendy Schootemeijer gaf hiernaast aan dat er minder fysieke educatiesessies zijn gegeven dan voor de coronapandemie, maar dat het aantal afgeronde e-learningmodulen fors is toegenomen. Tot slot presenteerde Wendy Schootemeijer de doorontwikkelingsplannen voor het programma Be PROUD en werd er stilgestaan bij het tienjarig bestaan van het Anti-Doping Knowledge Center.

Wendy Schootemeijer - Update educatie

Support Schone Sport 2021