Dopinglijst 2022

9 november 2021

Per 1 januari 2022 treedt de Dopinglijst 2022 in werking. Vanaf dat moment zijn alle injecteerbare glucocorticoïden verboden binnen wedstrijdverband en gelden er aangepaste voorwaarden voor het gebruik van salbutamol. Daarnaast worden BPC-157, osilodrostat, lonapegsomatropine, somapacitan en somatrogon in de nieuwe lijst expliciet genoemd als verboden stoffen. 

Hieronder leggen we de belangrijkste wijzigingen uit:

Glucocorticoïden

WADA kondigde het met de publicatie van de Dopinglijst van 2021 al aan en met ingang van de Dopinglijst 2022 wordt het definitief: per 1 januari 2022 zijn alle injecteerbare glucocorticoïden verboden binnen wedstrijdverband.

Sporters en artsen dienen hier al direct nadrukkelijk rekening mee te houden bij bijvoorbeeld de behandeling van peesklachten en gewrichtsklachten. Dit vanwege de (soms) lange detectietijd van glucocorticoïden die kan oplopen tot 60 dagen.

Toedieningswijzen

Glucocorticoïden (ontstekingsremmende middelen die zijn afgeleid van het hormoon cortisol) staan op de dopinglijst onder de categorie S9. Glucocorticoïden. Ze zijn tot 2022 verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal (het middel wordt ingeslikt), intraveneus (in een ader), intramusculair (in een spier) of rectaal (via de anus ingebracht) toegediend. De overige toedieningswijzen zijn toegestaan.

Per 1 januari 2022 worden de verboden toedieningswijzen binnen wedstrijdverband uitgebreid naar alle injecties. Bijvoorbeeld ook injecties rondom een pees of in een gewricht zijn dan verboden. Overige toedieningswijzen blijven toegestaan. Voor een overzicht van de verschillende toedieningswijzen, zie:

Toedieningswijzen glucocorticoïden

Detectietijd (washout period)

Glucocorticoïden zijn buiten wedstrijdverband toegestaan. De stoffen blijven echter nog een tijd na toediening in het lichaam aanwezig. Zo kan het gebruik van glucocorticoïden buiten wedstrijdverband leiden tot een positieve test binnen wedstrijdverband. Om het risico op een positieve test binnen wedstrijdverband te verkleinen, heeft WADA voor de verboden toedieningswijzen van glucocorticoïden de washout periods bepaald, oftewel de detectietijd. Dit betreft de minimale tijd die WADA noodzakelijk acht tussen de laatste toediening van het glucocorticoïd tot de start van de binnen wedstrijdverbandperiode (23.59 uur op de dag voor de wedstrijd). Bij gebruik van een glucocorticoïd binnen deze tijd adviseert WADA om een dispensatie aan te vragen.

Toedieningswijze Soort glucocorticoïd Detectietijd
Oraal Alle glucocorticoïden 3 dagen
Uitgezonderd: triamcinolonacetonide 30 dagen
Intramusculair Betamethason; dexamethason;  methylprednisolon 5 dagen
Prednisolon; prednison 10 dagen
Triamcinolonacetonide 60 dagen
Lokale injecties (o.a. peri-articulair, intra-articulair, peritendineus en intratendineus) Alle glucocorticoïden 3 dagen
Uitgezonderd: triamcinolonacetonide; prednisolon; prednison 10 dagen

Voor de detectietijden van alle in Nederland geregistreerde glucocorticoïden en alle toedieningswijzen, ga naar Geneesmiddelen controleren in de Dopingwaaier App.

Dispensatie

Als een sporter om medische redenen binnen wedstrijdverband een glucocorticoïd nodig heeft via een verboden toedieningswijze, dan dient de sporter hiervoor dispensatie aan te vragen. Als een sporter om medische redenen buiten wedstrijdverband een glucocorticoïd nodig heeft, dan dient de sporter rekening te houden met de bijbehorende detectietijd. Neemt de sporter tijdens deze detectietijd deel aan wedstrijden? Dan dient de sporter dispensatie aan te vragen. Kijk voor meer informatie over en het aanvragen van een dispensatie op:

Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (GDS)

Artsen dienen zich ervan bewust te zijn dat peri-articulaire (rondom een gewricht) of intra-articulaire (in een gewricht) injecties onverhoopt kunnen leiden tot intramusculaire (in een spier) toediening. Bij een vermoeden hiervan dient de detectietijd voor intramusculaire toediening aangehouden te worden.

Salbutamol

Salbutamol staat op de dopinglijst onder de categorie S3. Bèta-2 Agonisten. Salbutamol was tot 2022 toegestaan per inhalatie met een maximum van 1600 microgram per 24 uur in maximale doseringen van 800 microgram per 12 uur. Per 1 januari 2022 wordt dit 1600 microgram per 24 uur in maximale doseringen van 600 microgram per 8 uur.

Als een sporter dus in de eerste periode van acht uur 600 microgram salbutamol neemt en in de tweede periode van acht uur weer 600 microgram salbutamol, dan mag deze sporter in de derde periode van acht uur nog maximaal 400 microgram salbutamol nemen om niet over het maximum van 1600 microgram per 24 uur heen te gaan.

BPC-157

BPC-157 staat op de Dopinglijst 2022 expliciet genoemd als verboden onder de categorie S0. Niet-erkende stoffen. Niet-erkende stoffen zijn farmacologische stoffen die niet tot één van de andere dopingcategorieën behoren. Deze stoffen worden (nog) niet in de geneeskunde gebruikt. Het kunnen bijvoorbeeld stoffen zijn die nog in de ontwikkelings- of testfase zitten.

Osilodrostat

Osilodrostat (CYP11B1 remmer) is toegevoegd aan de Dopinglijst 2022 als verboden onder de subcategorie 1.2 Andere anabole middelen binnen de categorie S1. Anabole middelen. De stof kan worden ingezet bij de behandeling van het endogeen syndroom van Cushing. WADA heeft osilodrostat verboden omdat het de testosteronwaarden verhoogt.

Lonapegsomatropine, somapacitan en somatrogon

Lonapegsomatropine, somapacitan en somatrogon zijn toegevoegd als voorbeelden van verboden groeihormoonanalogen. Deze stoffen vallen onder de groep S2. Peptide hormonen, groeifactoren, verwante stoffen en mimetica.

Bronbestanden

Hierboven staan de belangrijkste wijzigingen beschreven. Voor een volledig overzicht, zie de bronbestanden van WADA.

De complete Nederlandse vertaling van de WADA Dopinglijst 2022 is vanaf 1 januari 2022 hier te vinden en in het (sub)menu van de Dopingwaaier App.

Vragen?

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur dan een e-mail naar dopingvragen@dopingautoriteit.nl, of stel je vraag via WhatsApp (06-11226200). De vraag wordt binnen één werkdag beantwoord.

 

Dopinglijst 2022