Onderzoek Mulier Instituut: De visie van topsportbegeleiders op een schone sport

25 juni 2021

Coaches en medisch begeleiders denken een grote invloed te hebben op de houding en het gedrag van een topsporter ten aanzien van dopinggebruik, maar vinden dat de topsporter altijd zelf eindverantwoordelijk is voor zijn of haar gedrag. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Mulier Instituut onder coaches, medisch begeleiders en naasten van Nederlandse topsporters, in opdracht van de Dopingautoriteit.

Raadpleeg het webbericht en het gehele onderzoeksrapport van het Mulier Instituut voor meer bevindingen over de visie van topsportbegeleiders op een schone sport.

Onderzoek Mulier Instituut: De visie van topsportbegeleiders op een schone sport