Rapport Bureau Beke: Sterk spul – Aard, omvang en ernst van dopinghandel in Nederland

14 december 2020

In opdracht van het ministerie van VWS onderzocht Bureau Beke in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam de aard, omvang en ernst van de dopinghandel in Nederland. In het rapport ‘Sterk spul’ komen profielen van gebruikers van dopingmiddelen aan bod en welke risico’s er met het gebruik gepaard gaan. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag hoe de handel in dopingmiddelen in elkaar steekt, hoe grootschalig deze handel is en in hoeverre er in Nederland ook dopingmiddelen worden geproduceerd. Een relevante vraag hierbij is wie er bij het produceren, verstrekken en verhandelen van dopingmiddelen betrokken zijn. De Dopingautoriteit was bij dit onderzoek lid van de begeleidingscommissie.

Raadpleeg het volledige rapport op de website van Bureau Beke.

Rapport Bureau Beke: Sterk spul – Aard, omvang en ernst van dopinghandel in Nederland