Jaarverslag 2019 gepubliceerd

14 april 2020

Het eerste jaarverslag van zelfstandig bestuursorgaan (zbo) Dopingautoriteit staat online. Tot en met 2018 werden de taken van de Nationale Anti-Doping Organisatie van ons land verzorgd door de stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland (stichting ADAN), maar deze functies zijn vanaf 2019 overgenomen door zbo Dopingautoriteit. Het jaarverslag geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste activiteiten van zbo Dopingautoriteit in 2019 en van de ontwikkelingen die daarbij van belang zijn geweest.

Nederlandstalige jaarverslag 2019

Engelstalige jaarverslag 2019

Jaarverslagen stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland

Jaarverslag 2019 gepubliceerd