Onderzoek Mulier Instituut: Topsporters over de integriteit in de Nederlandse topsport

16 juli 2020

Als aanvulling op het recente onderzoek naar het Nederlandse antidopingbeleid heeft het Mulier Instituut een aantal integriteitsstellingen aan de (oud-)topsporters voorgelegd. Hieruit blijkt dat nagenoeg alle (oud-)topsporters zich veilig voelen in de omgeving waarin zij topsport bedrijven. Toch heeft ruim een kwart te maken gehad met of is getuige geweest van een onveilige/oneerlijke topsportomgeving. Van alle (oud-)topsporters ziet 14% doping als een serieus probleem in zijn/haar sport.

Raadpleeg de factsheet van het Mulier Instituut voor meer resultaten over integriteit in de Nederlandse topsport.

Onderzoek Mulier Instituut: Topsporters over de integriteit in de Nederlandse topsport