Nederlands commentaar op Dopinglijst 2024

17 juli 2023

Het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) stelt ieder jaar een conceptversie van de nieuwe dopinglijst samen. Alle belanghebbende partijen mogen deze conceptversie vervolgens van commentaar voorzien. In Nederland geven we traditioneel gezien namens vier partijen één gezamenlijke reactie. De definitieve Dopinglijst 2024 maakt WADA uiterlijk op 1 oktober 2023 bekend.

Nederland geeft de reactie namens:

  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • NOC*NSF
  • NOC*NSF AtletenCommissie
  • Dopingautoriteit

Volledige reactie op de conceptversie Dopinglijst 2024

Criteria

Bij het opstellen van de reactie houden we vast aan vijf criteria. De voorgestelde wijzigingen dienen:

  • gebaseerd te zijn op een transparant beslissingsproces;
  • gemakkelijk uitlegbaar te zijn aan de sportgemeenschap;
  • sterk gericht te zijn op het opsporen van echte valsspelers;
  • de goedwillende sporters te beschermen;
  • zo min mogelijk effect te hebben op de richtlijnen van goed medisch handelen.
Nederlands commentaar op Dopinglijst 2024