Dopingcontroles en bevindingen 2008

12 mei 2009

- In 2008 heeft de Dopingautoriteit 2.667 urinecontroles uitgevoerd. In 69 urinemonsters werden in totaal 71 afbraakproducten van één of meer dopinggeduide stoffen aangetroffen.

- De groepen van middelen die tot de meeste aangiften leidden waren Cannabinoïden (11 maal), Anabole middelen (7) en Stimulantia (6).

- In 25 gevallen werd op basis van een laboratoriumbevinding daadwerkelijk aangifte gedaan van een dopingovertreding, 4 zaken zijn nog in onderzoek en in de andere gevallen werd vastgesteld dat er geen reden was om aangifte te doen van overtreding van het dopingreglement.

- Daarnaast werd in 3 gevallen aangifte gedaan van een weigering om (volledig) mee te werken aan de dopingcontrole, in 1 geval van het gebruik van een verboden methode alsmede in 1 geval van een gebrekkige medewerking/poging tot manipulatie , waarmee het totaal aantal aangebrachte tuchtzaken op 30 kwam.

- De meeste tuchtzaken werden aangebracht in het Basketball (6), het Voetbal (4), en de Atletiek (3).

Aantallen controles
Het aantal uitgevoerde urinecontroles (2.667) lag 2,3% lager dan in 2007 (2.729). Van het totale aantal controles waren 1.946 controles onderdeel van het Nationaal Controle Programma (bekostigd uit de Lotto-middelen). Van deze controles werd 48% buiten, en 52% binnen wedstrijdverband uitgevoerd.
De overige 721 controles werden uitgevoerd in opdracht en voor rekening van buitenlandse zusterorganisaties, internationale sportfederaties, WADA, en Nederlandse sportbonden.

2005 2006 2007 2008
Nationaal Controle Programma 2361 2211 2267 1946
Overige controles 593 614 462 721
Totaal aantal controles 3052 2825 2729 2667

Missed tests
In 261 gevallen (2007: 248) heeft een geplande dopingcontrole geen doorgang kunnen vinden. Redenen hiervoor waren vooral het uitvallen van een training of wedstrijd waaraan de sporter zou deelnemen (bijv. wegens weersomstandigheden), of het onverwacht niet deelnemen van een sporter aan een training of wedstrijd (bijv. wegens een blessure).
In nagenoeg alle gevallen is de sporter uiteindelijk tijdig aan een controle onderworpen, zodat geen enkele Missed test als overtreding van het dopingreglement is aangemerkt.

Aangetroffen doppinggeduide stoffen
In 69 urinemonsters werden 71 stoffen gerapporteerd; twee monsters bevatten afbraakproducten van meer dan één stof. In 2007 werden in 92 urinemonsters 101 stoffen aangetroffen.
De grootste groep werd ook dit jaar gevormd door de Anabole middelen, die 42 maal werden aangetroffen. Dit is een stijging ten opzichte van 2007 (37). Getalsmatig leverden verstoorde T/E-ratio’s (testosteron/epitestosteron) het belangrijkste aandeel binnen deze categorie (39).
Er is een lichte daling in het absolute aantal maal dat Cannabinoïden zijn aangetroffen: 11 maal (2008) ten opzichte van 14 maal (2007).

Aangetroffen stoffen 2007 2008
Anabole middelen 37 42
Bèta-2-agonisten 23 9
Anti-oestrogene middelen 0 0
Diuretica / maskerende middelen 9 2
Stimulantia 9 6
Narcotica 1 0
Cannabinoïden 14 11
Glucocorticosteroïden 6 0
Bètablokkers 2 1
Totaal 101 71

Vervolgonderzoek (meestal het zogenaamde IRMS-onderzoek bij verstoorde T/E-ratio’s) leidde in 31 gevallen tot de conclusie dat niet was gebleken dat een laboratoriumbevinding aan exogene toediening te wijten was. In 9 gevallen was een medische dispensatie aanwezig. 40 maal vormde de bevinding dus geen overtreding en in vier gevallen is het vervolgonderzoek gaande.
27 maal vormde de aangetroffen stof(fen) wel een overtreding van het dopingreglement.

De groepen stoffen (ingedeeld conform de WADA-dopinglijst) die tot de meeste aangiften leidden waren Cannabinoïden (11), Anabole middelen (7) en Stimulantia (6).

Stoffen die een overtreding vormden 2007 2008
Anabole middelen 9 7
Bèta-2-agonisten 9 1
Anti-oestrogene middelen 0 0
Diuretica / maskerende middelen 8  1
Stimulantia 8 6
Narcotica 1 0
Cannabinoïden 14 11
Glucocorticosteroïden 2 0
Bètablokkers 2 1
Totaal 53 27

Aantal aangiften
Deze 27 in 2008 aangetroffen stoffen bevonden zich in 25 urinemonsters, dus leidden deze laboratoriumbevindingen 25 maal tot het daadwerkelijk doen van aangifte.
Bovendien werd in 3 gevallen aangifte gedaan van een weigering om mee te werken aan een dopingcontrole. In één geval werd in 2008 aangifte gedaan van het gebruik van een verboden methode en in één geval werd er aangifte gedaan van een (poging tot) gebrekkige medewerking c.q. (poging tot) manipulatie.
In totaal zijn dus reeds 30 overtredingen geconstateerd, wat tot aangiften tegen 29 verschillende sporters geleid heeft (tegen één sporter zijn twee aangiften gedaan). Het betrof 25 mannen en 4 vrouwen.

Aangiften 2007 2008
Verboden stoffen 47 25
Weigeringen 9 3
Verboden methoden 0 1
(poging tot) manipulatie 0 1
Totaal 56 30

De verdeling van de aangiften over de sportbonden
Het hoogste aantal overtredingen (6) werd gemeld aan de Nederlandse Basketball Bond / FIBA, gevolgd door 4 meldingen aan de KNVB / FIFA, en 3 meldingen aan de KNAU / IAAF.

Aangiften van dopingovertredingen per sport 2007 2008
Voetbal  8 4
Krachtsport 7 2
IJshockey 6 1
Honkbal en Softbal 4 1
Biljart 3 1
Hockey 3 0
Waterskiën 3* 1
Wielrennen 3** 2
Basketbal 1 6
Atletiek 1 3
Overige bonden 17 9
Totaal 56 30

* = één dossier is nog in behandeling bij Internationale Federatie
** = één dossier is alsnog gesloten wegens aanwezigheid medische dispensatie