Dopingcontroles en bevindingen 2009

17 maart 2010

- In 2009 heeft de Dopingautoriteit 2.636 urinecontroles uitgevoerd. In 67 urinemonsters werden afbraakproducten van één of meer dopinggeduide stoffen aangetroffen.
- In  23 gevallen werd op basis van een laboratoriumbevinding daadwerkelijk aangifte gedaan van een dopingovertreding, 3 zaken zijn nog in onderzoek. In de andere gevallen werd vastgesteld dat er geen reden was om aangifte te doen van overtreding van het dopingreglement.
- De groepen van middelen die tot de meeste aangiften leidden waren Anabole middelen (11), Cannabinoïden (7) en Stimulantia (5).
- Daarnaast werd in 3 gevallen aangifte gedaan van een weigering om (volledig) mee te werken aan de dopingcontrole, en in 1 geval van (een poging tot) manipulatie , waarmee het totaal aantal aangebrachte tuchtzaken op 27 kwam.
- De meeste tuchtzaken werden aangebracht in het Basketball (9), en de krachtsport (6).


Aantallen controles
Het aantal uitgevoerde urinecontroles (2.636) was vrijwel gelijk aan het aantal in 2008 (2.667). Van het totale aantal controles waren 2.065 controles onderdeel van het Nationaal Controle Programma. Van deze controles werd ca. 40% buiten, en 60% binnen wedstrijdverband uitgevoerd.
De overige 571 controles werden uitgevoerd in opdracht en voor rekening van buitenlandse zusterorganisaties, internationale sportfederaties, WADA, en Nederlandse sportbonden.

2006 2007 2008 2009
Nationaal Controle Programma 2211 2267 1946 2065
Overige controles 614 462 721 571
Totaal aantal controles 2825 2729 2667 2636


Missed tests
In 242 gevallen (2008: 261) heeft een geplande dopingcontrole geen doorgang kunnen vinden. Redenen hiervoor waren vooral afwezigheid op het huisadres op het moment van de controle, het uitvallen van een training of wedstrijd waaraan de sporter zou deelnemen (bijv. wegens weersomstandigheden), of het onverwacht niet deelnemen van een sporter aan een training of wedstrijd (bijv. wegens een blessure).

In alle gevallen is de sporter uiteindelijk tijdig aan een controle onderworpen, zodat geen enkele Missed test als overtreding van het dopingreglement is aangemerkt.

Aangetroffen doppinggeduide stoffen
In 67 urinemonsters werden 75 stoffen gerapporteerd; zeven monsters bevatten afbraakproducten van meer dan één stof. In 2008 werden in 69 urinemonsters 71 stoffen aangetroffen.
De grootste groep werd ook dit jaar gevormd door de Anabole middelen, die 42 maal werden aangetroffen; dit is evenveel als in 2008. Getalsmatig leverden verstoorde T/E-ratio’s (testosteron/epitestosteron) het belangrijkste aandeel binnen deze categorie (31).
Er is een voortgezette daling in het aantal maal dat Cannabinoïden zijn aangetroffen: 7 maal (2009) ten opzichte van 11 maal (2008) en 14 maal (2007).

Aangetroffen stoffen 2008 2009
Anabole middelen 42 42
Bèta-2-agonisten 9 15
Anti-oestrogene middelen 0 1
Diuretica / maskerende middelen 2 2
Stimulantia 6 6
Cannabinoïden 11 7
Glucocorticosteroïden 0 1
Bètablokkers 1 1
Totaal 71 75

De 67 urinemonsters waarin een of meer dopinggeduide stoffen werden aangetroffen, leidden tot 23 aangiften wegens overtreding van het dopingreglement. In de andere gevallen werd vastgesteld dat er geen reden was om aangifte te doen van overtreding van het dopingreglement,
Vervolgonderzoek (meestal het zogenaamde IRMS-onderzoek bij verstoorde T/E-ratio's, in combinatie met aanvullende urinecontroles) leidde in 24 gevallen tot de conclusie dat niet was gebleken dat een laboratoriumbevinding aan exogene toediening te wijten was.
In 16 gevallen was een medische dispensatie aanwezig.
In 1 geval bevestigde de B-analyse niet de A-analyse.
Dit betekent dat in totaal 41 maal de bevinding geen overtreding vormde.
In 3 gevallen is het vervolgonderzoek nog gaande.
23 Maal vormde de aangetroffen stof(fen) wel een overtreding van het dopingreglement.

De groepen stoffen (ingedeeld conform de WADA-dopinglijst) die tot de meeste aangiften leidden waren Anabole middelen (11), Cannabinoïden (7) en Stimulantia (5).

Stoffen die een overtreding vormden 2008 2009
Anabole middelen 7 11
Bèta-2-agonisten 1 2
Anti-oestrogene middelen 0 0
Diuretica / maskerende middelen 1  0
Stimulantia 6 5
Narcotica 0 0
Cannabinoïden 11 7
Glucocorticosteroïden 0 0
Bètablokkers 1 1
Totaal 27 26

Aantal aangiften
Deze 26 in 2009 aangetroffen stoffen bevonden zich in 23 urinemonsters, dus leidden deze laboratoriumbevindingen 23 maal tot het daadwerkelijk doen van aangifte.
Bovendien werd in 3 gevallen aangifte gedaan van een weigering om mee te werken aan een dopingcontrole en in 1 geval van (een poging tot) manipulatie.
In totaal zijn dus reeds 27 overtredingen geconstateerd, wat tot aangiften tegen 27 verschillende sporters geleid heeft. Het betrof 25 mannen en 2 vrouwen.

Aangiften 2008 2009
Verboden stoffen 25 23
Weigeringen 3 3
Verboden methoden 1 0
(poging tot) manipulatie 1 1
Totaal 30 27

In 7 van deze 27 gevallen werd het resultaat management overgedragen aan de betreffende Internationale Federatie of de Nationale Anti-Doping Organisatie van het betreffende land, omdat het buitenlandse sporters betrof en/of omdat de dopingcontroles niet onder de Nederlandse regelgeving waren uitgevoerd.
De overige 20 zaken zijn voor de tuchtrechtelijke afhandeling aangemeld bij de betreffende Nederlandse sportbond.


De verdeling van de aangiften over de sportbonden
Het hoogste aantal overtredingen (9) werd gemeld aan de Nederlandse Basketball Bond / FIBA, gevolgd door 6 meldingen aan de KNKF / Internationale Krachtsportfederaties.
In totaal zijn de 27 aangiften verspreid over 12 sporten (2008: 18).

Aangiften van dopingovertredingen per sport 2008 2009
Atletiek 3 0
Badminton 1 0
Basketbal 6 9
Biljart 1 1
Boksen 1 0
Cricket 1 1
Dansen 0 2
Handboogschieten 0 1
Hockey 0 1
Honkbal en Softbal 1 2
IJshockey 1 0
Kanovaren 1 0
Krachtsport 2 6
Oosterse Gevechtskunsten 1 0
Schaatsen 0 1
Snooker 1 0
Squash 1 0
Taekwondo 0 1
Triathlon 1 0
Turnen 0 1
Voetbal 4 0
Waterskiën 1 0
Wielrennen 2 0
Zwemmen 1 1
Totaal 30 27