Dopinglijst 2011

12 oktober 2010

Recent heeft WADA de nieuwe dopinglijst gepubliceerd zoals die per 1 januari 2011 van kracht zal worden. Een Nederlandse vertaling zal uiterlijk op 1 januari beschikbaar zijn, evenals (zoals elk jaar) een nieuwe lijst met veel gebruikte toegestane geneesmiddelen en een uitgebreide verboden stoffenlijst. Een belangrijke verandering is dat de meldingsplicht voor bepaalde medicijnen en methoden komt te vervallen.

Jaarlijkse wijzigingen

Elk jaar voor 1 oktober wordt de nieuwe dopinglijst door WADA gepubliceerd. Die lijst wordt dan op 1 januari van het volgende jaar van kracht. Ook dit jaar is er weer een aantal wijzigingen in de lijst. Het grootste deel van de veranderingen is betrekkelijk klein, van gewijzigde naamgeving van stoffen tot een verbeterde uitleg bij sommige groepen. Maar ook dit jaar is er weer een aantal belangrijke wijzigingen die de nodige consequenties zullen hebben.

Meldingsplicht vervalt

Per 1 januari 2011 vervalt de meldingsplicht (“Declaration of Use”). Dit houdt in dat praktisch gezien de bèta-2 agonisten salbutamol en salmeterol niet langer zijn verboden. Voor de overige beta-2 agonisten moet overigens nog wel dispensatie worden aangevraagd.
Het gebruik van glucocorticosteroïden bij auriculaire (m.b.t. het oor), buccale (m.b.t. de wang), dermatologische (op de huid), gingivale (m.b.t. het tandvlees), nasale (in de neus), oculaire (op het oog) en peri-anale (rondom de anus) aandoeningen en intra- en peri-articulair (in en om het gewricht), peritendineus (rond of in de pees), epiduraal, intradermaal (in de huid zelf) toedieningen en inhalatie zijn vanaf 1 januari zonder meer toegestaan.
Glucocorticosteroïden zijn alleen nog verboden wanneer oraal, intraveneus, intramusculair of rectaal toegediend. In die gevallen zal nog steeds een dispensatie moeten worden aangevraagd.
Meer over het aanvragen van een dispensatie is te vinden op www.dopingautoriteit.nl/GDS.

Stoffen in ontwikkeling ook verboden

Er is een paragraaf S0 (Non-Approved Substances) aan de dopinglijst toegevoegd, waardoor alle nog niet goedgekeurde medicijnen, zoals bijvoorbeeld geneesmiddelen in de klinische testfase, verboden zijn. Zo kan WADA dus ook optreden tegen sporters die stoffen gebruiken die nog niet zijn geregistreerd, maar al wel op de zwarte markt verkrijgbaar zijn.

Goed nieuws over PRP en geranamine

Mede op basis van de aanbevelingen die de Dopingautoriteit namens Nederland aan WADA heeft gedaan zijn er ook twee verbeteringen in de lijst doorgevoerd.

  • Het verbod op het gebruik van Plaatjesrijk Plasma (PRP) is opgeheven. De toepassing van PRP in en rondom pezen en in spieren (intramusculair) is per 1 januari 2011 toegestaan.

  • Methylhexanamine (ook wel bekend als geranamine en dimethylpentylamine) wordt per 1 januari 2011 gezien als een “specifieke stof”. Hierdoor is het mogelijk om bij het vaststellen van de strafmaat voor deze stof rekening te houden met de omstandigheden van de sporter. In de praktijk komt het er op neer dat een sporter niet langer standaard een schorsing van twee jaar krijgt. Toch blijft waakzaamheid voor legale en illegale voedingssupplementen die deze stof (kunnen) bevatten geboden. Meer over methylhexanamine is hier te lezen.