Veranderde dispensatieprocedure

30 december 2010

Vanaf 1 januari a.s. wordt de nieuwe dopinglijst van kracht. Dat heeft ook gevolgen voor de aanvraag van dispensaties en meldingen. Opvallendste wijziging is dat de meldingsprocedure is komen te vervallen.

Vanaf 1 januari 2011 hoeft het gebruik van bepaalde medicijnen dus niet langer worden gemeld.

Dat geldt met name voor veelgebruikte anti-astmamedicatie als Airomir (salbutamol), Salbutamol (salbutamol), Serevent (salmeterol), Ventolin (salbutamol), maar ook voor bijvoorbeeld Seretide (salmeterol/fluticason).

Ook voor lokale injecties met glucocorticosteroïden hoeft geen melding meer te worden gedaan. Wanneer je om medische redenen andere medicijnen gebruikt die op de dopinglijst staan, kan je daar dispensatie voor aanvragen. In de praktijk komt het het vaakst voor dat het gaat over:

  • anti-astmamiddelen als Bricanyl (terbutaline), Foradil (formoterol), Formoterol (formoterol), Oxis (formoterol) en Symbicort (formoterol/budesonide);
  • methylfenidaat (bijv. Ritalin, Concerta), voor ADHD;
  • insuline (in het geval van diabetes); of
  • bloeddrukmedicijnen (zoals diuretica en -in sommige takken van sport- bèta-blokkers).

In principe kan voor elk geneesmiddel dispensatie worden aangevraagd. Meer informatie is vanaf 1 januari hier te vinden.

Veranderde dispensatieprocedure