Dopingautoriteit gaat samenwerkingsverband aan met het Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO)

2 juni 2015

Op 28 mei 2015 hebben de directeuren van de Dopingautoriteit en van het Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO) een Memorandum of Understanding getekend. Beide organisaties gaan de komende jaren nauw samenwerken aan de doorontwikkeling van het zogenoemde Anti-Doping Knowledge Center, een Engelstalige database met dopinggerelateerde informatie. Deze database is te raadplegen via www.doping.nl.

In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse Dopingautoriteit het Anti-Doping Knowledge Center geïnitieerd en vormgegeven. De database is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn op een dopinggerelateerd gebied, en voor andere geïnteresseerden, waaronder journalisten. De database bevat op dit moment ruim 3.000 items, waaronder tuchtrechtelijke beslissingen, wetenschappelijke artikelen, voorlichtingsmaterialen, etc. In de komende jaren zal de database verder worden uitgebreid.

De database is bedoeld voor gebruik door geïnteresseerden over de hele wereld. De mondiale betekenis van de database heeft iNADO (de koepelorganisatie van Nationale Anti-Doping Organisaties) doen besluiten om het project te ondersteunen, enerzijds in financiële zin, en anderzijds door het inbrengen van de expertise en het netwerk waarover iNADO beschikt. Vooralsnog is de samenwerking aangegaan voor twee jaar.

Bij de ondertekening deed de directeur van iNADO, Joseph de Pencier, de volgende uitspraak: “Anti-doping practitioners need an authoritative, comprehensive and accessible collection of anti-doping materials. The Anti-Doping Knowledge Centre is that source. To increase its use world-wide, and promote contributions to it, iNADO is very pleased to support the Dopingautoriteit to continue developing the Anti-Doping Knowledge Centre as the go-to resource for the global anti-doping community.”

De directeur van de Dopingautoriteit, Herman Ram, verheugt zich op de samenwerking: “Het ontwikkelen en in stand houden van het Anti-Doping Knowledge Center is één van onze bijdragen aan het mondiale anti-dopingbeleid. De samenwerking met iNADO geeft ons een stevige basis om die bijdrage ook in de komende jaren te leveren.”

Joseph de Pencier (directeur iNADO) en Herman Ram (directeur Dopingautoriteit) 
na ondertekening van het Memorandum of Understanding.

Dopingautoriteit gaat samenwerkingsverband aan met het Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO)