Sportbonden maken start 'Samen voor een schone sport'

28 februari 2016

Tijdens het NK Indoor Atletiek in Omnisportcentrum Apeldoorn is vandaag door zes organisaties in de sport het gezamenlijke actieplan Samen voor een schone sport afgetrapt. Dit project is een vervolg op het succesvolle project Koersen op een schone sport dat vooral gericht was op het wielrennen.

Minister Schippers gaf in een videoboodschap aan dat ook in 2016 sporters nog steeds worden verleid om middelen te gebruiken om net even iets harder, hoger, verder of sneller te gaan. Gelukkig is er tegenwoordig wel de gezamenlijke en sportbrede wil en inzet om doping uit te bannen:

“Het bewustzijn is er dat we samen moeten werken aan een schone sport, om te zorgen dat doping de sport niet kan verpesten. En dat sporters beschermd worden tegen de schadelijke gevolgen. Ik ben blij dat hier vandaag het project Samen voor een schone sport wordt gelanceerd.”

Samen voor een schone sport is het vervolg op Koersen op een schone sport dat vooral gericht was op het wielrennen. In Samen voor een schone sport werken een brede groep bonden en organisaties samen, ieder met verschillende sport-specifieke dopingaspecten. Zo zijn er dopinggevoelige sporten bij, maar ook sporten waar relatief veel niet-bewuste dopingovertredingen plaatsvinden. Uniek is dat de fitnessbranche ook betrokken is, waarmee het project breder is dan de sportbonden vallend onder koepelorganisatie NOC*NSF.

De Atletiekunie start vandaag met het project Atletiek, gewoon schoon en wil hiermee bereiken dat alle sporters, ouders, coaches, bestuurders, atletenmanagers en andere betrokkenen de kennis en informatie hebben die nodig is, weten waar ze met vragen terecht kunnen en zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheid in een schone atletiek.

Jan Willem Landré, directeur Atletiekunie: “Wij willen heel graag laten zien dat schone atletiek de enige manier is om het beste uit jezelf te halen en je beste prestaties te laten zien, ongeacht je niveau. Ook willen we laten zien dat je gewoon schoon de top kunt halen. Schone atletiek is eerlijke atletiek. We zien ook dat onze topatleten, waaronder Dafne en Churandy, en onze coaches graag meewerken om straks in de voorlichting naar de achterban “Atletiek, gewoon schoon” uit te dragen". 

De KNVB (voetbal) gaat werken aan een protocol voor verenigingen en voorlichting geven aan besturen van clubs in het prof- en amateurvoetbal. De KNBB (biljart), waar vooral onbewust dopinggebruik plaats vindt, zal zich concentreren op het realiseren van een grotere bekendheid van de reglementen. Fit!vak (fitnessbranche) zet in op het versterken van de trainersopleiding, door een specifiek hoofdstuk in hun leerboek voor trainers op te nemen en specifieke masterclasses, seminars en workshops te organiseren.

NOC*NSF is coördinator van het bredere actieplan en voert samen met de Dopingautoriteit een aantal sportbrede activiteiten uit. Bijvoorbeeld door in de coachopleidingen de risico’s van dopinggebruik en de rol van coaches ten opzichte van de sporter op te nemen. Of door zich te richten op internationale bestuurders. Wat is hun ervaring en kennis en wat zijn hun wensen op het gebied van antidopingbeleid?

Marcella Mesker, als NOC*NSF bestuurslid aanwezig bij deze kick-off: “Ik heb zelf ongelooflijk veel aan mijn eigen sportcarrière gehad. Dat gun ik de huidige talenten ook. Maar dan moet het wel om schone sport gaan. Om sport die je kan vertrouwen. En het gebruik van doping beschadigt dat vertrouwen.”

Herman Ram, directeur Dopingautoriteit voegt daaraan toe: “Het mooie van dit project is de samenwerking tussen alle partners: de aanpak van dopingproblemen is niet alleen een zaak van de Dopingautoriteit. In tegendeel: het zijn de sportbonden en Fit!Vak die het verschil kunnen maken, en in dit project laten ze zien dat ook te willen”.

Samen voor een schone sport, is een gezamenlijk project van de Atletiekunie, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB), Fit!vak (namens de fitnessbranche), de Dopingautoriteit en NOC*NSF.

Het Ministerie van VWS subsidieert het project.

Sportbonden maken start 'Samen voor een schone sport'