Resultaten tweede NADO Summit

26 oktober 2016

Voor de tweede maal kwamen leiders van 17 Nationale Anti-Doping Organisaties bijeen, waaronder de Nederlandse Dopingautoriteit. Dit keer vond deze NADO Summit bij NADA Duitsland in Bonn plaats. Op de agenda stonden wederom voorstellen om het mondiale antidopingbeleid te hervormen. De aanbevelingen van deze bijeenkomst zullen in de komende tijd verder worden uitgewerkt.

De uitkomsten van het onderzoek van de WADA Independent Commission (onder voorzitterschap van Richard McLaren) naar de situatie in Rusland hebben duidelijk gemaakt dat het bestaande anti-dopingsysteem niet is ingericht voor het aanpakken van het soort corruptie dat in Rusland is aangetroffen.

De deelnemers aan deze NADO Summit hebben de belangrijkste conclusies verwoord in een Press Release dat hier te vinden is.

Ook na de eerste NADO Summit eind augustus in Kopenhagen werd een Press Release uitgebracht. 

Resultaten tweede NADO Summit