Dopinglijst 2017

1 december 2016

Per 1 januari treedt de WADA Dopinglijst 2017 in werking. Deze lijst bevat slechts kleine wijzigingen ten opzichte van 2016. Praktisch gezien zal er voor de meeste sporters niets veranderen. We brengen de belangrijkste punten onder de aandacht.

Stoffen verboden binnen en buiten wedstrijdverband

S1. Anabole middelen

 • 5α-androst-2-ene-17-one is toegevoegd als voorbeeld van een metaboliet van DHEA. Het staat ook bekend onder de namen Delta-2 en 2-androstenon. Deze stof wordt soms aangetroffen in voedingssupplementen.

S2. Peptidehormonen, groeifactoren, verwante stoffen en mimetica

 • GATA remmers (zoals K-11706) zijn toegevoegd.
 • TGF–ß remmers (zoals sotatercept, luspatercept) zijn toegevoegd.
 • Molidustat is toegevoegd als voorbeeld van een HIF-stabilisator.

Aanvullende opmerking over cobalt: het gebruik van vitamine B12 (waar cobalt in zit) is toegestaan. Dit is geen verandering van de status, alleen een verduidelijking.

S3. Bèta-2 agonisten

 • Het gebruik van bèta-2 agonisten is verboden. Dit is niet nieuw. Maar om meer duidelijkheid te geven bevat de Dopinglijst 2017 voorbeelden van bèta-2 agonisten: feneterol, formoterol, higenamine, indacaterol, olodaterol, procaterol, reproterol, salbutamol, salmeterol, terbutaline, vilanterol.
 • Van higenamine is bekend dat het een bestanddeel is van de plant Tinospora Crispa. De stof wordt - soms onder alternatieve/misleidende namen - verwerkt in voedingssupplementen.
 • De maximale dosering voor het gebruik van salbutamol via een inhaler (puffer) is aangepast naar 800 microgram per 12 uur.
 • De maximum dosering voor het gebruik van salmeterol via een inhaler (puffer) is vastgesteld op 200 microgram per 24 uur.

S4. Hormoon- en metabole modulatoren

 • Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane) is toegevoegd als voorbeeld van een aromatase-remmer.

Methoden verboden binnen en buiten wedstrijdverband

M1. Manipulatie van bloed en bloedcomponenten

 • In de Dopinglijst 2017 staat expliciet benoemd dat de toediening van extra zuurstof per inhalatie is toegestaan. Dit is geen verandering van de status, alleen een verduidelijking. Intraveneuze toediening van zuurstof blijft verboden.

Stoffen verboden binnen wedstrijdverband

S6. Stimulantia

 • Lisdexamfetamine is toegevoegd aan de lijst van Niet Specifieke Stimulantia.

Aanvullende opmerking over fenethylamine: normale voedselconsumptie zal niet leiden tot een afwijkend analyseresultaat op fenethylamine.

S7. Narcotica

• Nicomorfine is toegevoegd aan de dopinglijst.

De complete Nederlandse vertaling van de WADA Dopinglijst 2017 is vanaf 1 januari hier te vinden in het submenu van de Dopingwaaier App en op de website van de Dopingautoriteit.

Dopinglijst 2017