Commissie Naleving Dopingsancties geïnstalleerd

16 december 2016

Het bestuur van de Dopingautoriteit heeft op 15 december 2016 de Commissie Naleving Dopingsancties (CND) geïnstalleerd. Als leden van de CND werden benoemd: Jan Loorbach (voorzitter), Ella Adriaanse, en Dolf Segaar.

De meeste voorkomende sanctie die tuchtcolleges opleggen als een dopingovertreding is vastgesteld, is die van een bepaalde periode van uitsluiting. Die uitsluiting geldt niet alleen voor activiteiten binnen de eigen bond (wedstrijden, maar ook trainingen en andere activiteiten), maar de sanctie geldt wereldwijd, en voor alle sporten.

In de World Anti-Doping Code is vastgelegd dat de Nationale Anti-Doping Organisatie (in Nederland dus de Dopingautoriteit) ook verantwoordelijk is voor het bewaken van de naleving van opgelegde sancties. De Code bepaalt dat wanneer een sporter of andere persoon de opgelegde uitsluiting niet naleeft er een nieuwe periode van uitsluiting wordt opgelegd die gelijk is aan de oorspronkelijk opgelegde periode van uitsluiting. Die gaat in op het moment dat de oorspronkelijk opgelegde periode van uitsluiting afloopt. Afhankelijk van de mate van schuld van de betrokkene kan de nieuwe periode van uitsluiting worden gereduceerd.

De nu geïnstalleerde commissie zal, in gevallen waarin de opgelegde uitsluiting niet wordt nageleefd, deze zaken beoordelen en afhandelen. Het Reglement van de Commissie Naleving Dopingsancties is hier te vinden.

Tot voorzitter van de CND is benoemd Mr. Jan Loorbach, en als leden zijn benoemd Mr. Ella Adriaanse en Mr. Dolf Segaar. Alle drie de leden van de CND zijn advocaat met een ruime ervaring op het gebied van Sport & Recht.

Commissie Naleving Dopingsancties geïnstalleerd