Lastige longmedicatie

8 februari 2017

Als je als sporter longproblemen hebt, heb je het lastig. Gelukkig is de meeste longmedicatie niet verboden. Zo zijn inhalatiecorticoïden (ontstekingsremmers) toegestaan, en ook voor veel ß2-agonisten (luchtwegverwijders) geldt dat ze (zij het onder voorwaarden) gewoon zijn toegestaan. Via de Dopingwaaier App is dit eenvoudig na te gaan.

Sommige ß2-agonisten verboden

Voor een aantal ß2-agonisten geldt echter dat ze verboden zijn. In dat geval kan er dispensatie worden aangevraagd, zoals voor alle medicatie die op de dopinglijst staat. Een medische dispensatie (internationaal TUE genoemd) is een officieel toestemmingsformulier voor het gebruik van een dopingstof. Deze kan afgegeven worden door de Dopingautoriteit of je internationale sportfederatie.

Longfunctietest noodzakelijk

Wanneer je Bricanyl (met als werkzame stof terbutaline) gebruikt of minder gangbare medicatie zoals Berodual (bevat fenoterol), Relvar (vilanterol),
Ultibro (indacaterol), Spiolto (olodaterol), Anoro (vilanterol), Onbrez, Hirobrez (indacaterol), Striverdi (olodaterol), dan is onderstaande van belang.

Voor het aanvragen van een dispensatie moet je namelijk aanvullende informatie aanleveren. In het geval van deze medicatie zijn dat resultaten van een recente longfunctietest. Die moeten aan een aantal specifieke eisen voldoen.

De resultaten moeten minimaal laten zien dat:

  1. je 1-seconde waarde (FEV1) verbetert (met meer dan 12%) na het gebruik van een ß2-agonist, of
  2. je FEV1 verslechtert (met meer dan 20%) na een test waarbij een astmatische reactie wordt uitgelokt (provocatietest, met bv histamine of metacholine)

[FEV1 of 1-seconde waarde is de hoeveelheid lucht die je maximaal kunt uitademen in één seconde, nadat je eerst diep ingeademd hebt.]

Deze testen worden echter niet standaard uitgevoerd, omdat je de medicatie bijvoorbeeld via een huisarts krijgt. En als je er pas achter komt dat je een medische dispensatie nodig hebt terwijl je het medicijn al gebruikt, dan is het vaak erg onpraktisch om de longfunctietest alsnog goed uit te voeren. 

Advies

  • Kom je in aanmerking voor dopingcontroles én heb je last van astma? Bespreek dit artikel dan met je huis- of longarts.  
  • Wil de arts een astmamedicijn voorschrijven? Bespreek dan direct of het mogelijk is om voor een geneesmiddel te kiezen dat toegestaan is, zij het tot een maximale dosering. Bijvoorbeeld salbutamol (max 800 microgram/12 uur), salmeterol (max 200 microgram/24 uur) of formoterol (max 54 microgram/24 uur).
  • Gebruik je al één van de verboden medicijnen, zoals Berodual of Bricanyl? Bespreek dan alsnog met je arts of het verstandig is om over te stappen op een toegestaan geneesmiddel.
  • Als overstappen niet mogelijk is, overleg dan met je arts of de juiste longfunctietest uitgevoerd kan worden. En vraag een medische dispensatie aan.
  • Een laatste optie is om, in overleg met de arts, te kijken of je buiten het seizoen kan stoppen met de medicatie en alsnog een longfunctietest te laten uitvoeren.

Meer informatie

Meer informatie over medische dispensaties vind je op www.dopingautoriteit.nl/gds en in onderstaande animatie. Daarnaast kun je met vragen over dit onderwerp contact opnemen met Frans Stoele via gds@dopingautoriteit.nl of 010-2010152. Mocht de huisarts of specialist nog vragen hebben, dan kan hij of zij uiteraard ook contact opnemen.

Lastige longmedicatie