Werkt EPO nu wel of niet?

2 augustus 2017

Op de dag voor de start van de Tour de France verscheen in The Lancet Haematology een Nederlands onderzoek naar het prestatieverhogende effect van EPO. Ondanks alle mythische dopingverhalen uit het verleden, bleven grote effecten in deze studie uit. 

Van erytropoëtine (EPO) wordt altijd beweerd dat het zorgt voor betere sportprestaties. Maar echt overtuigend wetenschappelijk bewijs hiervoor is uiterst schaars. Het Centre for Human Drug Research in Leiden startte daarom een onderzoek.

Drie testen

Uit een groep van 48 goedgetrainde amateurwielrenners kregen er 24 EPO toegediend. De andere 24 kregen een placebo. De onderzoekers en de renners wisten niet wie er EPO kreeg, en wie niet. Achteraf vergeleken de onderzoekers de prestaties van de twee groepen tijdens drie verschillende testen.

Tijdens de maximaaltest - waarbij de fietsweerstand iedere vijf minuten werd verhoogd – scoorde de EPO-groep beter. Ze konden op het eind gemiddeld 10 Watt meer wegtrappen dan hun cleane collegasporters. Tijdens een tijdrit van 45 minuten – de submaximale test - zagen de onderzoekers dit verschil echter niet. In ieder geval niet in die mate dat ze er echte conclusies aan konden verbinden.

Tot slot zijn de renners ook in een wedstrijdsetting getest. Na een aanloop van 110 kilometer zijn ze zo snel mogelijk de Mont Ventoux opgereden. Een klim van 21,5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,5%. Dit leverde geen verschil op. Beide groepen waren gemiddeld in 1 uur en 40 minuten boven. 

Gering effect

Zetten we deze resultaten op een rijtje, dan lijkt het effect van EPO veel minder groot dan vaak wordt beweerd. Alleen de maximaaltest leverde een aantoonbaar maar bescheiden effect op.

Natuurlijk kan uit het onderzoek niet geconcludeerd worden dat EPO ook bij een andere doelgroep en bij andere inspanningen geen effect heeft. Zo konden profrenners vanwege het dopingreglement niet mee doen, en is er niet gekeken naar het effect bij meerdaagse inspanning.

Toch lijkt EPO op basis van dit onderzoek niet het verboden wondermiddel dat in alle klimkoersen zorgt voor betere prestaties. Iedere wielrenner zal het dus vrijwel uitsluitend van de eigen krachten moet hebben om de mythische berg van de wind te overwinnen. En die overwinning zal een stuk zoeter zijn als dat gebeurt met een gezond lijf en een schoon geweten. 

Werkt EPO nu wel of niet?