Eerste fase Herziening World Anti-Doping Code: Nederlandse bijdrage ingediend

3 april 2018

Het proces van de herziening van de World Anti-Doping Code (Code) is gestart. Namens Nederland hebben de Dopingautoriteit, VWS, NOC*NSF en de NOC*NSF Atletencommissie een schriftelijke bijdrage ingediend bij het World Anti-Doping Agency (WADA).

Het proces van de herziening van de Code kent drie consultatierondes en loopt van 1 december 2017 tot november 2019. Alle stakeholders van WADA krijgen elke ronde de gelegenheid hun standpunten en/of ideeën in te brengen. Voor Nederland zijn dat het ministerie van VWS, NOC*NSF (met een aparte positie voor de Atletencommissie) en de Dopingautoriteit. Zij hebben afgesproken tijdens het hele herzieningsproces ernaar te streven om met één standpunt namens Nederland te komen.

De Nederlandse bijdrage richt zich in het bijzonder op drie onderwerpen: de positie van commerciële aanbieders, ‘Athlete’s rights’ en de criteria die gelden voor de dopinglijst. Los van deze punten heeft Nederland een reeks Code-artikelen genoemd die mogelijk voor herziening aan aanmerking komen.

De reactie namens Nederland vindt u hier.

De eerste consultatieronde is gesloten op 1 april jl. WADA zal alle input verwerken tot een eerste concept versie van de herziene Code. Alle stakeholders krijgen tussen 4 juni en 12 oktober 2018 de gelegenheid om op deze versie te reageren.

Eerste fase Herziening World Anti-Doping Code: Nederlandse bijdrage ingediend