NADO Summit wil geen compromis voor Rusland en eliminatie van belangenverstrengeling in sport

13 juni 2018

Voor de zesde maal kwamen leiders van Nationale Anti-Doping Organisaties bijeen. Deze Summit vond plaats in Londen. De 17 Nationale Anti-Doping Organisaties – waaronder de Dopingautoriteit – bespraken tijdens de top de belangrijkste bedreigingen voor een schone sport en gebieden waarop de internationale anti-doping gemeenschap beter kan samenwerken. 

De deelnemers aan het NADO Summit hebben de belangrijkste conclusies verwoord in een Press Release.

Achtergrond NADO Summits

De uitkomsten van het onderzoek van de WADA Independent Commission (onder voorzitterschap van Richard McLaren) naar de situatie in Rusland hebben duidelijk gemaakt dat het bestaande anti-dopingsysteem niet is ingericht voor het aanpakken van het soort corruptie dat in Rusland is aangetroffen.

In reactie hierop komen Nationale Anti-Doping Organisaties bij elkaar tijdens NADO Summits om hervormingen voor te stellen. Het doel van de hervormingen is om schone sporters beter te beschermen, vertrouwen in het anti-dopingsysteem te herstellen en herhaling van dopingschandalen te voorkomen.

Eerdere (pers)berichten over NADO Summits verschenen in augustus 2016, oktober 2016, januari 2017, september 2017 en januari 2018.

NADO Summit wil geen compromis voor Rusland en eliminatie van belangenverstrengeling in sport