NADO Summit steunt atleten: 'we horen en delen jullie zorgen'

29 oktober 2018

De leiders van 18 Nationale Anti-Doping Organisaties zijn in spoed bijeengekomen voor een NADO Leaders Summit in Parijs. De NADO's - waaronder de Nederlandse Dopingautoriteit - bespraken tijdens de top de zorgwekkende staat van het wereldwijde anti-doping systeem en de dringende noodzaak het vertrouwen van de sporters en het publiek in het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) te herstellen.

De deelnemers aan het NADO Summit hebben de belangrijkste conclusies verwoord in een Press Release.

De NADO-leiders laten weten schouder aan schouder te staan met de sporters:

"We horen jullie en delen jullie zorgen, en we staan naast jullie in het proces om WADA te veranderen zodat het agentschap jullie rechten respecteert en keuzes maakt die in het belang zijn van de schone sport."

Verder verwijzen ze opnieuw naar de Copenhagen Reform proposals uit 2016. De voorstellen dienen te leiden tot beter bestuur van WADA. Ook herhalen ze hun afkeuring voor het weer aanstellen van het Russisch Anti-Doping Agentschap RUSADA als volwaardig lid van WADA. 

Achtergrond NADO Summits

De uitkomsten van het onderzoek van de WADA Independent Commission (onder voorzitterschap van Richard McLaren) naar de situatie in Rusland hebben duidelijk gemaakt dat het bestaande anti-dopingsysteem niet is ingericht voor het aanpakken van het soort corruptie dat in Rusland is aangetroffen.

In reactie hierop komen Nationale Anti-Doping Organisaties bij elkaar tijdens NADO Summits om hervormingen voor te stellen. Het doel van de hervormingen is om schone sporters beter te beschermen, vertrouwen in het anti-dopingsysteem te herstellen en herhaling van dopingschandalen te voorkomen.

Eerdere (pers)berichten over NADO Summits verschenen in augustus 2016, oktober 2016, januari 2017, september 2017, januari 2018 en juni 2018.

NADO Summit steunt atleten: 'we horen en delen jullie zorgen'