NZVT en vergelijkbare systemen

10 mei 2012

In 2003 is de Dopingautoriteit gestart met het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT). Het was destijds een uniek systeem dat internationaal veel lofuitingen kreeg. Desondanks heeft het zekerheidssysteem amper opvolging gekregen in andere landen. Zonde, want negen jaar later is het systeem in Nederland nog steeds een groot succes.

Wereldwijd kunnen voedingssupplementen vervuild zijn met doping. Het NZVT is een zekerheidssysteem dat de voedingssupplementen controleert op deze mogelijke verontreiniging. Door extra kwaliteitseisen en laboratoriumanalyses op zowel steroïden als stimulantia, loopt een (top)sporter het minste risico op een positieve test.

Product-batch combinatie

De verpakkingen die tijdens een aaneengesloten periode worden gemaakt, maken deel uit van dezelfde batch. Deze batch is te herkennen aan een houdbaarheidsdatum (vaak aangeduid als "THT"), vergezeld van een eigen batchnummer. Als er binnen het NZVT een uitspraak wordt gedaan over de kwaliteit van een bepaald product, geldt deze uitspraak uitsluitend voor de betrokken product-batch combinatie. Alleen goedgekeurde product-batch combinaties worden op de NVZT-site gezet (www.dopingautoriteit.nl/nzvt).

NZVT in cijfers

Er zijn in 2011 140 product-batch combinaties toegevoegd aan de website. Dit is het hoogste aantal ooit. Sinds 2008 is het aantal product-batch combinaties elke jaar met ongeveer 40% gestegen. Mooie cijfers, die aangeven dat het NZVT meer en meer in een belangrijke behoefte voorziet voor sporters en hun begeleiders. Op 31 december 2011 stonden er 283 product-batchcombinaties op de NZVT-website, verdeeld over 169 producten, 38 producenten en 17 inhoudelijke categorieën. 

Toegevoegde product-badge combinaties per jaar

Toegevoegde product-batch combinaties per jaar

 

In de afgelopen 9 jaar is gemiddeld 2% van de batches afgekeurd vanwege onverwachte aanwezigheid van doping in een verder regulier product.

Afgekeurde batches per jaar

Afgekeurde batches per jaar

Informed Sport

In het buitenland zijn de laatste jaren slechts een handjevol initiatieven ontplooid, die vergelijkbaar zijn met het NZVT. Van deze initiatieven voldoet alleen het Engelse Informed Sport aan de hoge eisen die ook in Nederland gelden. Ze verplichten batch-per-batch controle van de voedingssupplementen en testen het productieproces en de bedrijven zelf. Informed Sport is dan ook het enige buitenlandse zekerheidsysteem dat door de Dopingautoriteit wordt erkend bij de keuring van voedingssupplementen op doping.

Overige initiatieven

Voor de Amerikaanse markt heeft HFL Sport Science - het bedrijf achter Informed Sport - het zekerheidsysteem Informed Choice opgezet. Dit systeem mist een batchgewijze controle van de voedingssupplementen. De mate van zekerheid dat jouw batch ook schoon is, is dus lager dan bij het NZVT. In Duitsland heeft het Olympisch Steunpunt Rheinland de Kölner Liste opgezet. Het goede van deze lijst is dat er ook op batches getest wordt en dat de resultaten worden beschikbaar gesteld aan de sporters. Daarentegen mogen de bedrijven zelf kiezen waar ze de batches op laten testen (anabolen en/of stimulantia) en er vindt verder geen controle plaats van het productieproces en de bedrijven zelf.

Conclusie

Voedingssupplementen leveren nog altijd een groot risico op onbewust dopinggebruik. Wil je dus de hoogst mogelijke zekerheid op dopingvrije producten, gebruik dan alleen de product-batch combinaties van het NZVT - en eventueel Informed Sport. De zekerheidsystemen van Informed Choice en de Kölner Liste worden door de Dopingautoriteit niet erkend, al geven de producten binnen deze lijsten natuurlijk wel een hogere zekerheid dan niet gecontroleerde voedingssupplementen.

Mis je bepaalde producten op de NZVT-lijst die je toch graag zou willen gebruiken, neem dan contact op met de Dopingautoriteit. We gaan dan kijken wat we voor je kunnen regelen.

Zie verder

NZVT

Overige zekerheidssystemen

Op 100% Dope Free

NZVT en vergelijkbare systemen