Eerste conceptversie WADA Code 2015

2 juni 2012

Vrijdag 1 juni verscheen de eerste conceptversie van de nieuwe Wereld Anti-Doping Code, die uiteindelijk op 1 januari 2015 in werking zal treden. Alle stakeholders hebben tot 10 oktober de tijd om te reageren. Ook Nederland bereidt weer een reactie voor.

De Code

In 2004 ging de eerste Wereld Anti-Doping Code (kortweg de Code) van kracht. Sinds die tijd vormt de Code het fundament van het wereldwijde antidopingbeleid en is het een onderdeel van het Wereld Anti-Doping Programma (Code, Standaarden en Richtlijnen). Het doel van het programma is om de antidopingregels van sportorganisaties en overheden wereldwijd te harmoniseren.

Tweede ronde op weg naar de derde Code

De huidige tweede Code uit 2009 wordt nu herzien en dat verloopt in drie consultatieronden (zie het volledige schema hier). In de eerste ronde (van 28 november 2011 tot 15 maart 2012) kon iedere stakeholder al een reactie geven. WADA ontving van 91 stakeholders commentaar met in totaal 1.366 opmerkingen. De gezamenlijke Nederlandse reactie is hier te vinden.

Alle commentaren zijn inmiddels verwerkt door WADA in deze eerste conceptversie en daarmee start de tweede consultatieronde die duurt van 1 juni tot 10 oktober.

Definitieve versie in november 2013

Tot slot volgt een tweede conceptversie gevolgd door een derde consultatieronde (1 december 2012 tot 1 februari 2013). De uiteindelijke WAD Code 2015 wordt gepresenteerd tijdens het World Conference on Doping in Sport in Johannesburg, Zuid-Afrika van 13-15 november 2013. 

Het eerste concept van de Code 2015 is hier te vinden. De tekst met de gemaakte correcties staat hier.

Eerste conceptversie WADA Code 2015